“Jeg er egentlig direktør for et SDG 6 & 13-selskab”

“Jeg er egentlig direktør for et SDG 6 & 13-selskab”

FN's Verdensmål

“Jeg er egentlig direktør for et SDG 6 & 13-selskab”

Grundfos har i mange år arbejdet bevidst med bæredygtighed som udgangspunkt for at skabe forretning, og med FN’s Verdensmål har selskabet fået en ny måde at italesætte deres formål. Det fortæller administrerende direktør, Mads Nipper, i dette interview.

Mads Nipper er CEO i Grundfos. Foto: Grundfos

»Hvis jeg spoler tilbage og tænker på, hvad der er Grundfos’ historik, så har der været rigtig meget fokus på, hvordan vi kan reducere verdens energiforbrug, for det er jo noget af det, vi har været supereffektive til,« siger Mads Nipper med reference til deres succesfulde pumpesystemer.

Ambitionen om at gøre en forskel i verden er selve årsagen til, at Mads Nipper valgte at slutte sig til Grundfos for 4,5 år siden, og på den måde repræsenterer verdensmålene ikke noget fundamentalt nyt i firmaets indstilling. Alligevel har de haft betydning for, hvordan Grundfos arbejder med bæredygtighed.

»Verdensmålene er jo en rigtig god måde at navigere i, hvad “bæredygtighed” egentlig betyder i et nutidigt sprog,« siger Mads Nipper.

Globale ambitioner

Hos Grundfos startede verdensmålene en proces i ledelsen, som gik ud på at afdække de områder, hvor Grundfos kunne have størst mulighed for at påvirke dagsordenen.

»Selvom vi kan bidrage på alle 17 mål uden undtagelse, så ville vi meget hellere fokusere og sige, at det er verdensmål 6 og 13, vi fundamentalt set drejer os om som selskab. Vi vil fortælle vores børn og børnebørn om, at vi har været en global hovedspiller i at adressere verdens to største problemer med vand og klima,« fortæller Mads Nipper.

Grundfos bruger verdensmålene i deres strategiproces, når selskabet lægger sig fast på prioriteter og allokerer ressourcer, for de hjælper til at blive endnu klarere på deres mål.

»Og så er det klart, at det hjælper os på vores positionering både i offentligheden og i forhold til at tale med vores kunder,« siger Mads Nipper.

Vend om på værdierne

Kommunikationsmæssigt er der, ifølge direktøren, sket et skifte i den måde virksomheder generelt taler om bæredygtighed på. Og det skifte mener han, er kommet med FN’s Verdensmål.

»Jeg vil våge den påstand, at indtil verdensmålene kom, var der egentlig rigtig mange som tænkte bæredygtighed ret defensivt. Formålet var primært at undgå at komme i problemer,« forklarer Mads Nipper. I dag har verdensmålene skubbet til virksomhedernes indstilling, og hos Grundfos har det givet anledning til en refokusering i forhold til målet om at skabe værdi. For hvad er “værdi” egentlig? Den traditionelle opfattelse af, at en virksomheds ultimative mål er at tjene penge, bliver, ifølge Mads Nipper, nuanceret af verdensmålene.

»Måske skal vi ændre det således, at det ultimative mål faktisk er at skabe en bæredygtig virksomhed, der på lang sigt kan bidrage til at løse nogle af verdens problemer til glæde for mennesker verden over,« foreslår Mads Nipper, som understreger, at virksomheden stadig skal tjene penge, men at det bør være sekundært i forhold til bæredygtighedsmålene.

»Jeg ved godt, at det kan lyde provokerende populistisk, det er ikke ment sådan. Men jeg er egentlig direktør for et SDG 6 og 13-selskab, hvis hovedforretning i dag primært består af pumper,« siger Grundfos’ direktør. Han understreger, at det ikke er sagt med nogen form for disrespekt for pumper. Pumper har nemlig gjort Grundfos til det, det er i dag, men det åbner ifølge Mads Nipper for meget nytænkning og innovation at vende tankegangen om.

“Jeg dømmer ikke nogen virksomheder, men man er nødt til at gøre op med sig selv, hvordan man egentlig definerer værdiskabelse. Og der er jeg så privilegeret at arbejde for et selskab, hvor profit ikke er et mål i sig selv,« siger administrerende direktør for Grundfos, Mads Nipper.

GRUNDFOS arbejder primært med verdensmål 6 og 13:

Verdensmål 6 handler om rent vand & sanitet og præsenterer syv konkrete delmål, der skal sikre, at alle har adgang til vand og sanitet, og at dette forvaltes på en bæredygtig måde. Succesen måles blandt andet på borgernære tiltag, som hvor stor en andel af befolkningen, der har adgang til rent drikkevand, håndvaske med sæbe og vand, samt hvordan spildevandet håndteres. Der indgår også succeskriterier for de mere tekniske dele af vandmålet samt administrative processer og mængden af samarbejde på tværs af landegrænser.

I verdensmål 13 ligger en generel klimaindsats, som dækker over fem ambitiøse mål, der skal bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser. Det drejer sig eksempelvis om tiltag, der styrker modstandskraften og tilpasningsevnen i områder, der udsættes for klimarelaterede naturkatastrofer. Integrere tiltag mod klimaforandringer på politisk niveau og forbedre undervisning og viden om tidlig varsling om klimaændringer samt til at modvirke og begrænse skaderne. Succeskriterierne lægger sig blandt andet til at mindske antallet af døde, tilskadekomne og berørte af katastrofer. På samme måde er antallet af lande som har integreret tilpasninger og modvirkninger mod katastrofer et mål for succes, og endelig fremhæves implementering af strategier til at mindske udledningen uden at bremse fødevareproduktionen som kriterium for at nå verdensmål 13.

Flere artikler

“Jeg er egentlig direktør for et SDG 6 & 13-selskab”

“Jeg er egentlig direktør for et SDG 6 & 13-selskab”

“Jeg er egentlig direktør for et SDG 6 & 13-selskab” Sponseret indhold af: Aarhus Universitet Grundfos har i mange år arbejdet bevidst med bæredygtighed som udgangspunkt for at skabe forretning, og med FN’s Verdensmål har selskabet fået en ny måde at italesætte deres...

»Verdensmål kan hjælpe erhvervslivet«

»Verdensmål kan hjælpe erhvervslivet«

»Verdensmål kan hjælpe erhvervslivet« Sponseret indhold af: Aarhus Universitet Da FN’s Verdensmål blev præsenteret i 2015, fik verdens nationer og virksomheder en fælles rettesnor for bæredygtighed. Men hvordan omsætter virksomhederne idealerne i verdensmålene til...

Gør verdensmål til forretning

Gør verdensmål til forretning

Gør verdensmål til forretning Sponseret indhold af: Stena Recycling Med ’Design for Recycling’ bistår virksomheden Stena Recycling sine kunder i en rejse mod cirkulær økonomi. En af kunderne er Grundfos, der bruger Stena i designfasen af nye og bæredygtige produkter....

Solid energi på bæredygtig facon

Solid energi på bæredygtig facon

Solid energi på bæredygtig facon: Klimavenlig vindenergi skal være en investering Sponseret indhold af: Solid Windpower Da den danske virksomhed Solid Windpower sadlede om til bæredygtig vindenergi, skulle det også være en rentabel forretning – ikke bare for dem selv,...

Verdensmål integreret på havnen

Verdensmål integreret på havnen

Verdensmål integreret på havnen Sponseret indhold af: LINDØ Port Of Odense LINDØ port of ODENSE integrerer FN’s Verdensmål i havnens CSR-arbejde – blandt andet i forhold til uddannelse, miljø, sikkerhed og sundhed. Tekst: Forfatteren FN’s verdensmål kan være en del af...

Køge Havn gør den blå motorvej grønnere

Køge Havn gør den blå motorvej grønnere

Køge Havn gør den blå motorvej grønnere Sponseret indhold af: Skandinavisk Transportcenter Havneudvidelsen syd for hovedstadsområdet med et stort landareal, flere tusinde ekstra kajmeter og en ny multiterminal skal facilitere en grøn udvikling for alle sine kunder....

Data og teknologi omsætte verdensmål til virkelighed

Data og teknologi omsætte verdensmål til virkelighed

Hos IBM Danmark tror man på, at data og teknologi kan hjælpe virksomheder med at indfri FN’s verdensmål. Virksomheden udviklerog leverer IT-serviceydelser, software og hardware til hele verden. Foto: IBM Data og teknologi omsætte verdensmål til virkelighed Sponseret...

Nutidens teknologi skaber fremtidens løsninger

Nutidens teknologi skaber fremtidens løsninger

Nutidens teknologi skaber fremtidens løsninger Sponseret indhold af: KAMSTRUP Et af FN’s verdensmål er at sikre, at alle har adgang til vand og sanitet, og at dette forvaltes bæredygtigt. Teknologien spiller en stor rolle i forhold til at nå målet, og løsningerne...

Når social ansvarlighed og forretning går hånd i hånd

Når social ansvarlighed og forretning går hånd i hånd

Når social ansvarlighed og forretning går hånd i hånd Sponseret indhold af: Aarhus Universitet Med FN’s 17 Verdensmål stilles endnu højere krav til virksomheders samfundsansvar og arbejde med CSR, corporate social responsibility. Vi har spurgt fire af industriens...

Medarbejdertrivsel er drivkraften

Medarbejdertrivsel er drivkraften

Medarbejdertrivsel er drivkraften Sponseret indhold af: LINDAB Hos Lindab tror man på, at en afgørende drivkraft i virksomheden er høj trivsel, lavt sygefravær, udvikling og talentprogrammer. Tekst: Forfatteren Den grundlæggende holdning hos Lindab, som er leverandør...

Det handler om hele tiden at blive bedre

Det handler om hele tiden at blive bedre

Bringer know-how ud og hjem: Det handler om hele tiden at blive bedre Sponseret indhold af: Vandcenter Syd VandCenter Syd har sin kerneforretning på Fyn. Virksomheden tager også sin viden ud til gavn i resten af verden, og det kommer i sidste ende kunderne til gode....

Rent vand er en vigtig del af en bæredygtig fremtid

Rent vand er en vigtig del af en bæredygtig fremtid

Rent vand er en vigtig del af en bæredygtig fremtid Sponseret indhold af: KRÜGER Med FN’s verdensmål er der taget hul på nogle af verdens helt store udfordringer, og rent vand er en vigtig faktor i forhold til at nå flere af dem. Bæredygtig teknologi og innovation...

Godt byggeri skal på dagsordenen

Godt byggeri skal på dagsordenen

Godt byggeri skal på dagsordenen Sponseret indhold af: Danske Tegl Bæredygtige byer og lokalsamfund er et af FN’s Verdensmål, og det burde inspirere os til at tage vores bygninger alvorligt og sætte godt byggeri på den politiske dagsorden. Tekst: Forfatteren Der...

»Verdensmål kan hjælpe erhvervslivet«

»Verdensmål kan hjælpe erhvervslivet«

FN's Verdensmål

Ifølge Mads Nipper, direktør i Grundfos, er der et enormt forretningspotentiale i at arbejde med FN’s verdensmål. Foto: Grundfos

»Verdensmål kan hjælpe erhvervslivet«

Da FN’s Verdensmål blev præsenteret i 2015, fik verdens nationer og virksomheder en fælles rettesnor for bæredygtighed. Men hvordan omsætter virksomhederne idealerne i verdensmålene til konkrete forretningsmuligheder? Vi har spurgt en række virksomheder og samarbejdspartnere fra erhvervslivet.

Der er 17 mål i FN’s Verdensmål, som internationalt kaldes Sustainable Development Goals, eller SDG. Alle 17 er konkretiserede, så de ikke blot er løse idealer, men mål som samfund og virksomheder kan sigte efter. Tilbage står spørgsmålet om, hvordan vi skal nå disse mål – og for virksomhederne betyder det at finde ud af, hvordan de kan tjene penge på at sigte efter målene.

Derfor blev der nedsat en international kommission af repræsentanter fra store virksomheder og NGO’er fra hele verden, som over to år frem til januar i år, afdækkede verdensmålenes forretningspotentiale. I kommissionen sad Mads Nipper, administrerende direktør for Grundfos, som eneste dansker, og han mener potentialet i verdensmålene er enormt.

»Den grundlæggende præmis for kommissionen var at sætte nogle tal og ord på verdensmålene sådan, at alle verdens erhvervsledere siger “hold da kæft, det her er jo ikke kun noget for Bill Gates, hans fond og andre godgørende sjæle”. Der er faktisk et enormt forretningspotentiale, hvis vi kan bidrage til at løse de her problemer,« siger Mads Nipper.

Tidligere har debatten om bæredygtighed været præget af usikkerheden om, hvad der præcis menes med renere vand og bedre klima, men Grundfos’ adm. direktør mener, at verdensmålene giver en mere konkret retning for, hvordan virksomheder kan gøre en forskel.

»Jeg tror, at verdensmålene faktisk kan hjælpe erhvervslivet over hele verden, og i Danmark i særdeleshed, med at få et mere nuanceret billede af bæredygtighed,« siger Mads Nipper.

Sådan bruger vi FN’s Verdensmål

Hvis verdensmålene ikke skal ende som endnu en omgang velmente, men uforløste mål, kræver det en stor indsats fra virksomhederne og erhvervslivets samarbejdspartnere. Vi præsenterer derfor 8 forskellige aktører, virksomheder og universiteter, som beskriver, hvordan de arbejder med verdensmålene.Stena Recycling // Ulf Arnesson, adm. direktør

»Vi arbejder med sustainability gennem genbrug og har gjort det i 80 år. Men det, at verdensmålene pludselig kom, har givet os en fælles agenda – eller et fælles sprog. På den måde synes jeg, at SDG’erne giver rigtig meget mening. Det er blevet tydeligt, at det ikke er en politisk agenda.

Tidligere med Parisaftalen og andre klimaaftaler, var det politik og lidt fjernt fra daglig forretning, men med verdensmålene bliver det tydeligere, at det her er noget vi alle skal arbejde med, og at vi selv kan skabe den her agenda. Jeg tror, at det er den store forskel på verdensmålene og de tidligere klimaaftaler.

Danmark har, tror jeg, været førende i det her. Vi er kommet hurtigere i gang med verdensmålene sammenlignet med eksempelvis Sverige eller andre lande omkring os, og det virker til, at verdensmålene fylder mere i Danmark. Men tager man de store selskaber, der opererer på tværs af landegrænser, som Grundfos eller Danfoss, så har de alle verdensmålene på deres agenda i dag, så det er den retning det går. Helt konkret kan Stena Recycling bruge verdensmålene til at underbygge historien om, at vi ikke snakker affald, men ressourcer. For det er lidt en udfordring i den offentlige debat i dag, at man stadigvæk snakker meget om affald, der skal håndteres. Der kan verdensmålene være med til at ændre på indstillingen, så folk forstår, at det ikke er affald, men fremtidige ressourcer. Og at vi kan benytte vores ekspertise inden for genbrug til at vejlede produktionsfirmaer om brug af materialer, så det bliver endnu nemmere at genbruge materialer i fremtiden.«Solid Energy // Karsten Pedersen, teknisk chef/CTO

»Vi laver varmepumper og husstandsvindmøller og orienterer os egentlig mere efter de politiske strømninger i Danmark, end FN’s Verdensmål. men vi forventer jo, måske lidt naivt, at politikerne skeler til verdensmålene, når de danner politikken og de rammebetingelser, vi kører efter. For energibranchen er jo på godt og ondt en ufatteligt styret størrelse, og vi er nødt til hele tiden at ajourføre os med, hvilke rammer vi bliver givet. Og de ændrer sig en gang hver halve eller hele år. Vi mangler i høj grad kontinuitet på energiområdet, og derfor er det et stort håb, at verdensmålene kan være med til at give politikerne et fælles udgangspunkt, som måske kan give mere stabilitet på området på tværs af skiftende regeringer.

Det vil være godt, hvis vi rammer den linje, der er i verden, men især hvis det kan give lidt ro på området. For det er forfærdeligt, at jeg sidder med projekter på varmepumper, hvor der er tilbagebetalingstider på tre til fem år, men der er faktisk ingen der tør investere, på grund af usikkerheden om afgifter og energipriser på så relativt kort en bane. Med en tilbagebetalingstid på kun fem år burde det være en risikofri investering, men det er det bare ikke i dagens Danmark. Denne ustabilitet tager pusten ud af investorerne i energibranchen, fordi de fleste jo gerne vil have nogle ører tilbage for hver krone, de investerer. Og hvis der bliver lavet om på afgifter og regulativer hele tiden, så er risikoen for stor.«House of Energy // Preben Birr-Pedersen, Cluster Manager

»House of Energy er et partnerskab mellem erhvervslivet, offentlige energiforsyninger, universiteter og andre aktører på energiområdet. Vi laver en masse fælles projekter, hvor vi matcher medlemmer fra Skandinavien med virksomheder andre steder. På den måde får virksomhederne et større udsyn og bliver mere klar til at arbejde sammen internationalt – ikke kun i forskningsprojekter, men også i rent kommercielle projekter. Verdensmålene er ligesom en ledestjerne for os, og vi hjælper vores medlemsvirksomheder til at se, at der rent faktisk kan være en forretning i at lægge verdensmålene ind i deres DNA. For når det ikke bare er mål, vi har sat os, men det er hele verden, der har sat dem, så vil der være en efterspørgsel på løsninger, der kan bidrage til målene.

Hvad der er startet hos en stor international organisation, FN, er blevet samlet op af store virksomheder, og nu er de små og mellemstore virksomheder også begyndt at tage dem til sig og sige “yes, vi kan faktisk gøre noget godt for verden og samtidig lave en forretning på det”. Vi har i Danmark rigtig mange små og mellemstore virksomheder, som måske har lidt svært ved at komme alene på eksportmarkedet med et produkt. Men vi er rigtig gode til at arbejde sammen med andre, sådan at produkterne kan indgå i en større sammenhæng. Og det skaber verdensmålene en ramme for. Der er rigtig mange, der gerne vil arbejde sammen med danske virksomheder, for internationalt ved de godt, at danske virksomheder bidrager godt til udviklingsprojekter.«LINDØ Port of Odense // Carsten Aa, administrerende direktør

»På uddannelsesområdet har vi etableret Lindø Kompetencecenter, hvor vi sammen med en række uddannelsesinstitutioner, herunder SDU, gør en indsats omkring lærlinge, videreuddannelse og efteruddannelse. På den måde forsøger vi at facilitere et samarbejde mellem virksomhederne på havnen og uddannelsesinstitutionerne i overensstemmelse med FN’s Verdensmål. Jo bedre uddannelsesniveau de ansatte i virksomhederne har, jo bedre tror vi på, at det går virksomhederne. Kontakten mellem virksomhederne på havnen og uddannelsesstederne betyder også, at virksomhederne får mulighed for at skabe kontakt til potentielle nye medarbejdere.

I forhold til virksomhederne på havnen forsøger vi hele tiden at gå forrest og være det gode eksempel. Hvis vi kan vise virksomhederne, at der kan være en økonomisk gevinst ved at arbejde med verdensmålene, kan det virke yderligere inspirerende. Det er en løbende proces, og som havn skal vi passe på ikke at overskride grænserne, for det er virksomhederne selv, der skal træffe beslutningerne. Men vi kan inspirere dem bedst muligt.«Skandinavisk Transport Center, Køge Havn // Thomas Elm Kampmann, direktør

»I Køge er vi i gang med at skabe én af de mest betydningsfulde transport- og logistikklynger i Danmark. Vi er en havn og et transportcenter, så vi er ekstremt fokuserede på infrastruktur, altså verdensmål nummer 9. Vi kigger på at gøre infrastrukturen så effektiv som mulig og sørger eksempelvis for, at de store lastbiler kan komme frem uhindret og uden at genere andre trafikanter.

Hovedfærdselsåren, der går gennem Køge, er en del af den højt profilerede ScanMed gods-korridor (Scandinavian-Mediterranean Corridor, red.), der i princippet går fra Sicilien til Finland. EU har en ambition om, at transporten på ScanMed skal være så grøn som mulig. Vi sørger for, at kunne levere kombinationstransport for virksomheder i vores område. Med kombinationstransport tænker jeg på, at det er synd og skam, at gods skal køres på gummihjul hele vejen. For det er i udgangspunktet belastende for miljøet, fordi det skaber trængsel og opstuvning på vejene overalt i Europa. Derfor skal vi have så meget gods som muligt væk fra vejene, og der er vi i Køge enormt forkælede med, at virksomheder kan tage gods ind fra “Den Blå Motorvej”, havet. Samtidig arbejder vi på at kunne udnytte den nye elektrificerede jernbane og er derfor i gang med at udvikle et omlastningspunkt mellem jernbane og lastbiler, en såkaldt kombiterminal. Men det kræver hjælp fra Christiansborg. Når kombiterminalen i Køge er en realitet, så kan man frit skifte mellem lastbil-, jernbane- og søtransport, og det bliver afgørende for at opfylde punkt nummer 9 i verdensmålene.«SDU, Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse // Ann Højbjerg Clarke, Institutleder

»Det ligger naturligt for Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse på SDU at arbejde med samfundsrelevans og samarbejde. Blandt andet træner vi erhvervsledere, iværksættere og offentligt ansatte i at samskabe både i, men også på tværs af, virksomheder og offentlige institutioner, for på den måde at understøtte innovationsprojekter.

Vi bringer blandt andet os selv i spil ved at tage forskningsprojekter hjem, som skaber samarbejde mellem kommuner, klynger og virksomheder, og vores rolle går ud på at tage teten på projekterne eller aktivt bidrage. Virksomhederne og fremtidens iværksættere er i stigende grad drevet af verdensmålene, og derfor vil en større del af de forskningsprojekter, som vi vil gå ind i i fremtiden, have verdensmålene som et mere eksplicit samarbejdspunkt. Der er jo også mange fonde og institutioner, som begynder at orientere sig i forhold til verdensmålene, og dermed giver det et samlingspunkt, som er større end én selv.

Vi faciliterer og understøtter eksempelvis udviklings- og innovationsprocesser ved at føre parter sammen, som ellers ikke ville samarbejde. Vi har projekter, hvor vi bringer virksomheder sammen, så de kan samarbejde om udvikling af nye løsninger og effektivisering i netværk, klynger eller værdikæder, gerne på tværs af brancher og sektorer. I Danmark er vi specielt gode til at tage nye teknologier til os og udvikle nye produkter. Kommercialisering er vores styrke, sammen med design og samarbejde, som også er kompetencer og tradition herhjemme.«DTU Energi // Søren Linderoth, Institutdirektør, Professor

»Verdensmålene giver god retning for vores arbejde på DTU Energi: Hvad er det for en retning vi skal arbejde i, hvad er det for nogle forventninger vi har? Det giver verdensmålene en fælles definition og en fælles målepind for projekterne. Det, at verdensmålene sætter en ramme og nogle forventninger, tror jeg godt kan skabe nogle nye tankegange, især hos virksomhederne. På universiteterne tror jeg, at vi måske er mere åbne generelt og kan vældig godt lide at være med til at redde verden. Det vi arbejder med, er jo at redde verden, rent ud sagt. Virksomhederne tænker mere på penge, og det skal de jo, men med verdensmålene tror jeg godt, at vi kan få det til at gå op i en højere enhed. At der er nogle virksomheder, der får øje på, at det er i den retning, verden går.

På universiteterne arbejder vi med at billiggøre teknologierne. Det skal være bæredygtigt, det skal være økonomisk, og det skal være rent. Man skal selvfølgelig tænke på at få penge i kassen nu, men man skal også tænke på det, som kan give penge i kassen om fem eller 10 år, og der er vi måske i bedre stand til at tage risici og udvikle teknologier, der er billigere, bedre, mere økonomiske og renere. Virksomhederne skal tjene penge i morgen, og det skal vi ikke på samme måde. Vi skal føde ind til virksomhederne, så de kan være i front i fremtiden, ellers er der andre, der kommer i front. Så ved at udnytte samarbejdet med universiteterne, får virksomhederne mulighed for at udnytte forretningspotentialet i verdensmålene. Det er jo de veje, vi skal gå, som verdensmålene peger på.«Aarhus Universitet, Science and Technology // Niels Christian Nielsen, Dekan

Skal man realisere de store udfordringer der ligger i Verdensmålene, er man nødt til at have et samlet træk fra mange aktører. Det er primært politikere, industri og NGO’er der tager banen i øjeblikket. Det er utroligt vigtigt, at universiteterne også tager et ansvar og går ind og bidrager.

Hvis det skal lykkes, skal der viden til gennem ny forskning, men der skal også talent til, som skal udføre det her. Her er universiteternes rolle utrolig stor, for det er os, der leverer forskning på højt niveau og højtuddannede unge mennesker til samfundet. Derfor skal vi have bragt universiteterne meget mere i spil i Verdensmålene, ellers lykkes det næppe.Vi er betalt af samfundet og det er vores forpligtelse at bringe samfundet videre baseret på viden. På Aarhus Universitet er vi meget optagede af bæredygtighedsmålene. Vi har igennem de seneste år udviklet aktiviteter, der direkte adresserer globale udfordringer og målene. Vi har blandt andet etableret en række tematiske centre, som via fremragende forskning og partnerskaber relaterer sig til FN’s Verdensmål, for at bidrage til en bæredygtig samfundsudvikling.

Verdensmålene giver en unik samarbejdsplatform idet alle taler om dem. Virksomhederne har en tydelig bæredygtighedsdagsorden. De vil gerne vise, at de er grønne og gør noget for samfundet. Jeg tror også at der lovgivningsmæssigt kommer regulering, der betyder, at hvis virksomhederne ikke gør det, kan de få det svært. Så industrien er meget optaget af det her, og det giver en god grobund for samarbejde, hvis vi orienterer os i samme retning.

Flere artikler

“Jeg er egentlig direktør for et SDG 6 & 13-selskab”

“Jeg er egentlig direktør for et SDG 6 & 13-selskab”

“Jeg er egentlig direktør for et SDG 6 & 13-selskab” Sponseret indhold af: Aarhus Universitet Grundfos har i mange år arbejdet bevidst med bæredygtighed som udgangspunkt for at skabe forretning, og med FN’s Verdensmål har selskabet fået en ny måde at italesætte deres...

»Verdensmål kan hjælpe erhvervslivet«

»Verdensmål kan hjælpe erhvervslivet«

»Verdensmål kan hjælpe erhvervslivet« Sponseret indhold af: Aarhus Universitet Da FN’s Verdensmål blev præsenteret i 2015, fik verdens nationer og virksomheder en fælles rettesnor for bæredygtighed. Men hvordan omsætter virksomhederne idealerne i verdensmålene til...

Gør verdensmål til forretning

Gør verdensmål til forretning

Gør verdensmål til forretning Sponseret indhold af: Stena Recycling Med ’Design for Recycling’ bistår virksomheden Stena Recycling sine kunder i en rejse mod cirkulær økonomi. En af kunderne er Grundfos, der bruger Stena i designfasen af nye og bæredygtige produkter....

Solid energi på bæredygtig facon

Solid energi på bæredygtig facon

Solid energi på bæredygtig facon: Klimavenlig vindenergi skal være en investering Sponseret indhold af: Solid Windpower Da den danske virksomhed Solid Windpower sadlede om til bæredygtig vindenergi, skulle det også være en rentabel forretning – ikke bare for dem selv,...

Verdensmål integreret på havnen

Verdensmål integreret på havnen

Verdensmål integreret på havnen Sponseret indhold af: LINDØ Port Of Odense LINDØ port of ODENSE integrerer FN’s Verdensmål i havnens CSR-arbejde – blandt andet i forhold til uddannelse, miljø, sikkerhed og sundhed. Tekst: Forfatteren FN’s verdensmål kan være en del af...

Køge Havn gør den blå motorvej grønnere

Køge Havn gør den blå motorvej grønnere

Køge Havn gør den blå motorvej grønnere Sponseret indhold af: Skandinavisk Transportcenter Havneudvidelsen syd for hovedstadsområdet med et stort landareal, flere tusinde ekstra kajmeter og en ny multiterminal skal facilitere en grøn udvikling for alle sine kunder....

Data og teknologi omsætte verdensmål til virkelighed

Data og teknologi omsætte verdensmål til virkelighed

Hos IBM Danmark tror man på, at data og teknologi kan hjælpe virksomheder med at indfri FN’s verdensmål. Virksomheden udviklerog leverer IT-serviceydelser, software og hardware til hele verden. Foto: IBM Data og teknologi omsætte verdensmål til virkelighed Sponseret...

Nutidens teknologi skaber fremtidens løsninger

Nutidens teknologi skaber fremtidens løsninger

Nutidens teknologi skaber fremtidens løsninger Sponseret indhold af: KAMSTRUP Et af FN’s verdensmål er at sikre, at alle har adgang til vand og sanitet, og at dette forvaltes bæredygtigt. Teknologien spiller en stor rolle i forhold til at nå målet, og løsningerne...

Når social ansvarlighed og forretning går hånd i hånd

Når social ansvarlighed og forretning går hånd i hånd

Når social ansvarlighed og forretning går hånd i hånd Sponseret indhold af: Aarhus Universitet Med FN’s 17 Verdensmål stilles endnu højere krav til virksomheders samfundsansvar og arbejde med CSR, corporate social responsibility. Vi har spurgt fire af industriens...

Medarbejdertrivsel er drivkraften

Medarbejdertrivsel er drivkraften

Medarbejdertrivsel er drivkraften Sponseret indhold af: LINDAB Hos Lindab tror man på, at en afgørende drivkraft i virksomheden er høj trivsel, lavt sygefravær, udvikling og talentprogrammer. Tekst: Forfatteren Den grundlæggende holdning hos Lindab, som er leverandør...

Det handler om hele tiden at blive bedre

Det handler om hele tiden at blive bedre

Bringer know-how ud og hjem: Det handler om hele tiden at blive bedre Sponseret indhold af: Vandcenter Syd VandCenter Syd har sin kerneforretning på Fyn. Virksomheden tager også sin viden ud til gavn i resten af verden, og det kommer i sidste ende kunderne til gode....

Rent vand er en vigtig del af en bæredygtig fremtid

Rent vand er en vigtig del af en bæredygtig fremtid

Rent vand er en vigtig del af en bæredygtig fremtid Sponseret indhold af: KRÜGER Med FN’s verdensmål er der taget hul på nogle af verdens helt store udfordringer, og rent vand er en vigtig faktor i forhold til at nå flere af dem. Bæredygtig teknologi og innovation...

Godt byggeri skal på dagsordenen

Godt byggeri skal på dagsordenen

Godt byggeri skal på dagsordenen Sponseret indhold af: Danske Tegl Bæredygtige byer og lokalsamfund er et af FN’s Verdensmål, og det burde inspirere os til at tage vores bygninger alvorligt og sætte godt byggeri på den politiske dagsorden. Tekst: Forfatteren Der...

Gør verdensmål til forretning

Gør verdensmål til forretning

FN's Verdensmål

Grundfos Recycling afdeling som adskiller returpumper fra markedet Fotos: Grundfos, Communication department

Gør verdensmål til forretning

Sponseret indhold af: Stena Recycling

Med ’Design for Recycling’ bistår virksomheden Stena Recycling sine kunder i en rejse mod cirkulær økonomi. En af kunderne er Grundfos, der bruger Stena
i designfasen af nye og bæredygtige produkter.

Stena Recycling A/S har en vision om, at man i 2030 vil leve i et samfund uden affaldsdeponering og forbrænding, hvor materialerne i stedet indgår i en cirkulær økonomi. Visionen går i spænd med FN’s verdensmål nummer 12: ’Ansvarligt forbrug og produktion’.

»Vi har altid arbejdet med genvinding. Verdensmålene betyder blot, at vi nu har et fælles sprog for at adressere forretningsmuligheder og udfordringer. Målene gør det mere enkelt at kommunikere både internt og eksternt – det er blevet et globalt sprog. Det er blevet lettere at italesætte udfordringer ud fra målene på tværs af brancher, og dermed finde fælles løsninger,« siger Rikke Helstrup, der er bæredygtighedschef i Stena Recycling.

Et af midlerne til at nå målet er ’Design for Recycling’, hvor Stena hjælper produktudviklere til at designe produkter, der kan genanvendes i praksis og ikke bare i teorien. En stor del af et produkts miljøpåvirkning afgøres nemlig allerede i designfasen, hvor især materialevalget spiller en stor rolle.

»Vores partnerskab med Grundfos er et godt eksempel på, hvordan Stena understøtter verdensmålene. Med vores ekspertise og kendskab til materialer giver vi rådgivning til sammensætning og udvælgelse af materialer til næste generations industripumper.

igesom vi også har et ansvar for at sikre, at materialer fra restproduktion kan genvindes og bruges i ny produktion til Grundfos-produkter. Dermed øges genanvendelsesgraden markant. Det er en naturlig del af vores DNA, at materialer skal cirkulere, og Grundfos er en af de virksomheder, som også har et særligt fokus på netop det. En målsætning vi kun kan nå med et tæt partnerskab,« siger Jimmi Olsen, der er marketingschef i Stena Recycling.

Rådgivning om materialer

Katrina Sonne Einhorn er leder af afdelingen for ’Product Compliance’ i Grundfos, der er en del af udviklingsafdelingen i Grundfos, hvor der arbejdes med at facilitere, at bæredygtighed tænkes ind i produktet.

»Vi har haft et samarbejde med Stena om ’Recyclability Reports’, der analyserer vores eksisterende produkter og giver os nogle anbefalinger og oplysninger om, hvad vi har gjort, og hvad vi kunne gøre anderledes, hvis produktet skulle være endnu lettere at pille fra hinanden og genbruge,« siger hun.

Her får Grundfos informationer om de materialer, man har valgt at bruge i produktet.

»Det kan være, at nogle af komponenterne i produktet er sværere at genbruge end andre, eller at man kan erstatte et materiale med et mere genanvendeligt. Den tankegang arbejder vi med at få ind i designet af fremtidige produkter,« siger hun.

Rikke Hvid Frederiksen er ’Environment Manager’ i Grundfos. Hun står for affaldshåndteringen i den daglige drift, hvor hun samarbejder med Stena, der håndterer restproduktionsmetaller for Grundfos. Hun er ikke i tvivl om, at Stena er en af de virksomheder i Danmark, der er bedst til at håndtere genanvendelse af metaller.

»Vi har haft et mangeårigt samarbejde, hvor vi over tid har optimeret processerne. Stena kender os og ved, hvad vi har. Og vi ser selvfølgelig frem til yderligere optimering af processer med en endnu større cirkulær økonomivinkel.

Cirkulær økonomi på agendaen

Grundfos har i mange år arbejdet med at minimere brugen af materialer i virksomhedens produkter. I 2015 begyndte virksomheden for alvor at tage hul på snakken om, hvordan materialerne kan genbruges. Peter Meulengracht Jensen er ’Senior Environmental Manager’ i Grundfos, og ifølge ham er cirkulær økonomi en spirende agenda i virksomheden.

»Det er en rejse, vi har besluttet at tage, fordi det betyder noget for miljøpåvirkningen i vores værdikæde,« siger han.

Samtidig har det givet Grundfos mulighed for at skabe nogle arbejdspladser med tilknytning til cirkulær økonomi for de medarbejdere, der er ansat på særlige vilkår. De arbejder med at skille pumperne ad og sortere materialerne, når Grundfos får pumperne retur fra markedet.

»Det er startet op som en miljø- og CSR-agenda, og nu er vi så ved at se på, om vi kan få sund økonomi i det, så vi kan skalere det globalt,« siger han.

Flere artikler

“Jeg er egentlig direktør for et SDG 6 & 13-selskab”

“Jeg er egentlig direktør for et SDG 6 & 13-selskab”

“Jeg er egentlig direktør for et SDG 6 & 13-selskab” Sponseret indhold af: Aarhus Universitet Grundfos har i mange år arbejdet bevidst med bæredygtighed som udgangspunkt for at skabe forretning, og med FN’s Verdensmål har selskabet fået en ny måde at italesætte deres...

»Verdensmål kan hjælpe erhvervslivet«

»Verdensmål kan hjælpe erhvervslivet«

»Verdensmål kan hjælpe erhvervslivet« Sponseret indhold af: Aarhus Universitet Da FN’s Verdensmål blev præsenteret i 2015, fik verdens nationer og virksomheder en fælles rettesnor for bæredygtighed. Men hvordan omsætter virksomhederne idealerne i verdensmålene til...

Gør verdensmål til forretning

Gør verdensmål til forretning

Gør verdensmål til forretning Sponseret indhold af: Stena Recycling Med ’Design for Recycling’ bistår virksomheden Stena Recycling sine kunder i en rejse mod cirkulær økonomi. En af kunderne er Grundfos, der bruger Stena i designfasen af nye og bæredygtige produkter....

Solid energi på bæredygtig facon

Solid energi på bæredygtig facon

Solid energi på bæredygtig facon: Klimavenlig vindenergi skal være en investering Sponseret indhold af: Solid Windpower Da den danske virksomhed Solid Windpower sadlede om til bæredygtig vindenergi, skulle det også være en rentabel forretning – ikke bare for dem selv,...

Verdensmål integreret på havnen

Verdensmål integreret på havnen

Verdensmål integreret på havnen Sponseret indhold af: LINDØ Port Of Odense LINDØ port of ODENSE integrerer FN’s Verdensmål i havnens CSR-arbejde – blandt andet i forhold til uddannelse, miljø, sikkerhed og sundhed. Tekst: Forfatteren FN’s verdensmål kan være en del af...

Køge Havn gør den blå motorvej grønnere

Køge Havn gør den blå motorvej grønnere

Køge Havn gør den blå motorvej grønnere Sponseret indhold af: Skandinavisk Transportcenter Havneudvidelsen syd for hovedstadsområdet med et stort landareal, flere tusinde ekstra kajmeter og en ny multiterminal skal facilitere en grøn udvikling for alle sine kunder....

Data og teknologi omsætte verdensmål til virkelighed

Data og teknologi omsætte verdensmål til virkelighed

Hos IBM Danmark tror man på, at data og teknologi kan hjælpe virksomheder med at indfri FN’s verdensmål. Virksomheden udviklerog leverer IT-serviceydelser, software og hardware til hele verden. Foto: IBM Data og teknologi omsætte verdensmål til virkelighed Sponseret...

Nutidens teknologi skaber fremtidens løsninger

Nutidens teknologi skaber fremtidens løsninger

Nutidens teknologi skaber fremtidens løsninger Sponseret indhold af: KAMSTRUP Et af FN’s verdensmål er at sikre, at alle har adgang til vand og sanitet, og at dette forvaltes bæredygtigt. Teknologien spiller en stor rolle i forhold til at nå målet, og løsningerne...

Når social ansvarlighed og forretning går hånd i hånd

Når social ansvarlighed og forretning går hånd i hånd

Når social ansvarlighed og forretning går hånd i hånd Sponseret indhold af: Aarhus Universitet Med FN’s 17 Verdensmål stilles endnu højere krav til virksomheders samfundsansvar og arbejde med CSR, corporate social responsibility. Vi har spurgt fire af industriens...

Medarbejdertrivsel er drivkraften

Medarbejdertrivsel er drivkraften

Medarbejdertrivsel er drivkraften Sponseret indhold af: LINDAB Hos Lindab tror man på, at en afgørende drivkraft i virksomheden er høj trivsel, lavt sygefravær, udvikling og talentprogrammer. Tekst: Forfatteren Den grundlæggende holdning hos Lindab, som er leverandør...

Det handler om hele tiden at blive bedre

Det handler om hele tiden at blive bedre

Bringer know-how ud og hjem: Det handler om hele tiden at blive bedre Sponseret indhold af: Vandcenter Syd VandCenter Syd har sin kerneforretning på Fyn. Virksomheden tager også sin viden ud til gavn i resten af verden, og det kommer i sidste ende kunderne til gode....

Rent vand er en vigtig del af en bæredygtig fremtid

Rent vand er en vigtig del af en bæredygtig fremtid

Rent vand er en vigtig del af en bæredygtig fremtid Sponseret indhold af: KRÜGER Med FN’s verdensmål er der taget hul på nogle af verdens helt store udfordringer, og rent vand er en vigtig faktor i forhold til at nå flere af dem. Bæredygtig teknologi og innovation...

Godt byggeri skal på dagsordenen

Godt byggeri skal på dagsordenen

Godt byggeri skal på dagsordenen Sponseret indhold af: Danske Tegl Bæredygtige byer og lokalsamfund er et af FN’s Verdensmål, og det burde inspirere os til at tage vores bygninger alvorligt og sætte godt byggeri på den politiske dagsorden. Tekst: Forfatteren Der...

Solid energi på bæredygtig facon

Solid energi på bæredygtig facon

FN's Verdensmål

På verdensmarkedet er Solid Group blandt andet orienteret mod ulandene, og i handlen tages udgangspunkt i FN’s verdensmål.

Solid energi på bæredygtig facon:

Klimavenlig vindenergi skal være en investering

Sponseret indhold af: Solid Windpower

Da den danske virksomhed Solid Windpower sadlede om til bæredygtig vindenergi, skulle det også være en rentabel forretning – ikke bare for dem selv, men især for kunderne.

Solid Group blev grundlagt i 2003 og har sidenhen udviklet bæredygtige energiløsninger

Klimaløsninger skal ikke bare være gode for naturen – de skal også være til at betale.

Med blot tre medarbejdere startede Solid Group som en lille lokal arbejdsplads i 2003 nær Ringkøbing i Vestjylland. Siden da har de udviklet sig og tilføjet flere undervirksomheder som Solid Windpower og Solid Energy, alle med en vision om at lave klimavenlige energiløsninger, der også er en god investering for kunderne.

»Vi har en stor interesse i at skabe muligheder for Danmark og resten af verden, især ulandene, for at vælge en mere realistisk energiløsning for fremtiden,« fortæller Karsten Pedersen, CTO i Solid Group og fortsætter:

»Vi har produkterne, der kan imødegå de krav, FN udstikker. Når de industrialiserede lande har sat en kedel op og brændt en masse fossile brændstoffer af, og vi skal skaffe ny energi, så mener vi, at det er vigtigt at skifte over til vindmølleenergi, som både kan give el og varme. Det er medicinen mod, at ulandene ikke også gør de samme fejl som os, når deres industrialisering tager fart.«

Møller til lokalsamfundet

Som en virksomhed, der startede i den jyske muld, virker det kun naturligt, at deres produkter og opfindelser er formet til lokalsamfundene. I de små samfund er el-nettet ikke altid lige godt, og derfor passer deres vindmøller til det forbrug. De kan nemlig stilles op, uden at der er krav til særlig god elektrisk infrastruktur.

Den del af elektriciteten, man så har lyst til at bruge til opvarmning, kan man køre igennem vores varmepumpe, som med en beskeden mængde elektricitet kan dække et ret stort varme- og kølebehov.

»I Danmark er vi privilegerede, da vi har et rigtigt godt fjernvarme- og el-net, så det er nemt at bygge modulerne meget store og tage en masse strøm fra nogle kæmpe vindmøller og en meget stor varmepumpe. Men ude i andre lande har man ikke så gode el-net, og derfor er det nødvendigt med mindre vindmøller og små varmepumper til at skabe lys, varme og kulde,« forklarer Karsten Pedersen.

Givtige produkter

Solid Group sælger deres varer til hele verdensmarkedet. Og der bliver især kigget i retning af ulandene med udgangspunkt i FN’s verdensmål.

»Hvis man eksempelvis i Afrika bare begyndte at fyre kul og olie af, som vi gjorde i starten, så ville vi ende i den modsatte ende af verdensmålene. At energiforsyningen skal være bæredygtig. Vi mener, at vores vindmøller og varmepumper er fremtiden, fordi de puster vedvarende energi ind i energiforsyningen,« siger Karsten Pedersen. For ham er det vigtigt, at løsningerne er økonomisk givtige, samtidig med at de er bæredygtige:

»Der skal være en chance for, at de bliver anvendt. Vi tror selvfølgelig også på, at det er den retning, markedet er på vej mod. Vores produkter skal være så økonomisk rentable som muligt, at folk selv vælger uden andre lokkemidler, og hvis ikke det kan ses som en investering, vil man ikke benytte sig af vores klimavenlige produkter. Og så gør vi ikke nogen forskel i verden,« siger Karsten Pedersen og fortsætter:

»Vi kunne sagtens have været et firma, der solgte oliekedler, men så havde vi været langt fra at lave positive forandringer i verden, og det ønsker vi ikke. Vi har en ambition om at booste den bæredygtige udvikling.«

I dag har Solid Group vokset sig til at bestå af over 100 medarbejdere. De har siden starten udvidet med nye produktionsfaciliteter, i 2013 lavede de deres første prototypevindmølle, og i 2016 kom eksporten af husstandsvindmøller for alvor i gang for virksomheden, som blandt andet nu leverer til Japan.

Flere artikler

“Jeg er egentlig direktør for et SDG 6 & 13-selskab”

“Jeg er egentlig direktør for et SDG 6 & 13-selskab”

“Jeg er egentlig direktør for et SDG 6 & 13-selskab” Sponseret indhold af: Aarhus Universitet Grundfos har i mange år arbejdet bevidst med bæredygtighed som udgangspunkt for at skabe forretning, og med FN’s Verdensmål har selskabet fået en ny måde at italesætte deres...

»Verdensmål kan hjælpe erhvervslivet«

»Verdensmål kan hjælpe erhvervslivet«

»Verdensmål kan hjælpe erhvervslivet« Sponseret indhold af: Aarhus Universitet Da FN’s Verdensmål blev præsenteret i 2015, fik verdens nationer og virksomheder en fælles rettesnor for bæredygtighed. Men hvordan omsætter virksomhederne idealerne i verdensmålene til...

Gør verdensmål til forretning

Gør verdensmål til forretning

Gør verdensmål til forretning Sponseret indhold af: Stena Recycling Med ’Design for Recycling’ bistår virksomheden Stena Recycling sine kunder i en rejse mod cirkulær økonomi. En af kunderne er Grundfos, der bruger Stena i designfasen af nye og bæredygtige produkter....

Solid energi på bæredygtig facon

Solid energi på bæredygtig facon

Solid energi på bæredygtig facon: Klimavenlig vindenergi skal være en investering Sponseret indhold af: Solid Windpower Da den danske virksomhed Solid Windpower sadlede om til bæredygtig vindenergi, skulle det også være en rentabel forretning – ikke bare for dem selv,...

Verdensmål integreret på havnen

Verdensmål integreret på havnen

Verdensmål integreret på havnen Sponseret indhold af: LINDØ Port Of Odense LINDØ port of ODENSE integrerer FN’s Verdensmål i havnens CSR-arbejde – blandt andet i forhold til uddannelse, miljø, sikkerhed og sundhed. Tekst: Forfatteren FN’s verdensmål kan være en del af...

Køge Havn gør den blå motorvej grønnere

Køge Havn gør den blå motorvej grønnere

Køge Havn gør den blå motorvej grønnere Sponseret indhold af: Skandinavisk Transportcenter Havneudvidelsen syd for hovedstadsområdet med et stort landareal, flere tusinde ekstra kajmeter og en ny multiterminal skal facilitere en grøn udvikling for alle sine kunder....

Data og teknologi omsætte verdensmål til virkelighed

Data og teknologi omsætte verdensmål til virkelighed

Hos IBM Danmark tror man på, at data og teknologi kan hjælpe virksomheder med at indfri FN’s verdensmål. Virksomheden udviklerog leverer IT-serviceydelser, software og hardware til hele verden. Foto: IBM Data og teknologi omsætte verdensmål til virkelighed Sponseret...

Nutidens teknologi skaber fremtidens løsninger

Nutidens teknologi skaber fremtidens løsninger

Nutidens teknologi skaber fremtidens løsninger Sponseret indhold af: KAMSTRUP Et af FN’s verdensmål er at sikre, at alle har adgang til vand og sanitet, og at dette forvaltes bæredygtigt. Teknologien spiller en stor rolle i forhold til at nå målet, og løsningerne...

Når social ansvarlighed og forretning går hånd i hånd

Når social ansvarlighed og forretning går hånd i hånd

Når social ansvarlighed og forretning går hånd i hånd Sponseret indhold af: Aarhus Universitet Med FN’s 17 Verdensmål stilles endnu højere krav til virksomheders samfundsansvar og arbejde med CSR, corporate social responsibility. Vi har spurgt fire af industriens...

Medarbejdertrivsel er drivkraften

Medarbejdertrivsel er drivkraften

Medarbejdertrivsel er drivkraften Sponseret indhold af: LINDAB Hos Lindab tror man på, at en afgørende drivkraft i virksomheden er høj trivsel, lavt sygefravær, udvikling og talentprogrammer. Tekst: Forfatteren Den grundlæggende holdning hos Lindab, som er leverandør...

Det handler om hele tiden at blive bedre

Det handler om hele tiden at blive bedre

Bringer know-how ud og hjem: Det handler om hele tiden at blive bedre Sponseret indhold af: Vandcenter Syd VandCenter Syd har sin kerneforretning på Fyn. Virksomheden tager også sin viden ud til gavn i resten af verden, og det kommer i sidste ende kunderne til gode....

Rent vand er en vigtig del af en bæredygtig fremtid

Rent vand er en vigtig del af en bæredygtig fremtid

Rent vand er en vigtig del af en bæredygtig fremtid Sponseret indhold af: KRÜGER Med FN’s verdensmål er der taget hul på nogle af verdens helt store udfordringer, og rent vand er en vigtig faktor i forhold til at nå flere af dem. Bæredygtig teknologi og innovation...

Godt byggeri skal på dagsordenen

Godt byggeri skal på dagsordenen

Godt byggeri skal på dagsordenen Sponseret indhold af: Danske Tegl Bæredygtige byer og lokalsamfund er et af FN’s Verdensmål, og det burde inspirere os til at tage vores bygninger alvorligt og sætte godt byggeri på den politiske dagsorden. Tekst: Forfatteren Der...

Verdensmål integreret på havnen

Verdensmål integreret på havnen

FN's Verdensmål

LINDØ port of ODENSE’s havneudvidelse på 400.000 kvadratmeter står klar til projekter i 2020. Fotos: PR

Verdensmål integreret på havnen

Sponseret indhold af: LINDØ Port Of Odense

LINDØ port of ODENSE integrerer FN’s Verdensmål i havnens CSR-arbejde – blandt andet i forhold til uddannelse, miljø, sikkerhed og sundhed.

FN’s verdensmål kan være en del af CSR-arbejdet på mange måder. Hos Danmarks tredjestørste havn, LINDØ port of ODENSE (LPO), arbejder man for eksempel med vandmiljøet gennem et projekt, der går ud på at plante ålegræs i fjorden. I forhold til sundhed og sikkerhed har havnen finansieret en offentligt tilgængelig hjertestarter ved skolen i Munkebo. De mange tusinde kvadratmeter administration på havnen er desuden ved at skifte til grundvandskøling, fordi det er mere bæredygtigt – og der er igangsat en proces, hvor al belysning på havneområdet udskiftes til LED-pærer. Samtidig gør man en indsats for at øge uddannelsesniveauet med etableringen af Lindø Kompetencecenter i samarbejde med en række uddannelsesinstitutioner.

»Hvert år prøver vi at lave konkrete tiltag, der spejler sig i verdensmålene. Det er en løbende evaluering af igangværende og nye tiltag, hvor vi ser på, hvilke verdensmål, der er relevante for os at arbejde med,« siger Carsten Aa, der er administrerende direktør for LINDØ port of ODENSE.

Ålegræs i fjorden

Nogle af verdensmålene er selvfølgelig mere oplagte at tage fat i for en havn. For eksempel verdensmål nummer 14, der drejer sig om livet i havet.

»I forhold til mål nummer 14 har vi indgået et samarbejde med SDU om at plante ålegræs i fjorden for at forbedre vandmiljøet. Vi bruger jo vandvejene hver dag, så det er helt oplagt for os,« siger Carsten Aa.

Målet med projektet er at dække den livløse og mudrede fjordbund med 10 cm sand – en teknik der kaldes ‘sandscaping’ – og dermed skabe en ny og sundere fjordbund oven på mudderet. Sandet forhindrer mudderet i at flyde op i vandsøjlen og hæmme lyset i at trænge ned i vandet. Den nye fjordbund skal så fungere som bed for ålegræsplanter, der er effektive til at binde kvælstof, når det bliver vasket ud i fjorden fra marker i nærheden. I alt vil 30.000 kvadratmeter fjordbund blive dækket af nyt sand.

Samfundsmæssigt ansvar

Det er dog ikke udelukkende filantropi, understreger Carsten Aa. Det handler om at finde en balance mellem bløde indsatser, som genererer værdi, der ikke umiddelbart kan måles på bundlinjen, og indsatser, der også er en god forretning. Ålegræs i fjorden er for eksempel ikke nødvendigvis en god forretning, men det giver mening at have et godt vandmiljø omkring havnen. Omvendt er det åbenlyst god forretning at skifte til LED-pærer og vandkøling, fordi det er billigere i energi og bedre for miljøet.

»Vi arbejder med de her verdensmål, fordi vi mener, at vi har et samfundsmæssigt ansvar, hvis vi vil bevare kloden, som den er,« siger Carsten Aa og tilføjer, at man aldrig udelukkende bør se på CSR eller verdensmål ud fra et ønske om profit.

»Når vi går ind i et millionprojekt om at skabe ålegræs i fjorden, giver det os ikke profit. Det er mere ud fra en samfundsmæssig betragtning, ligesom det er, når vi sætter hjertestartere op i Munkebo. Vi er ejet af Odense Kommune, der også har stor fokus på verdensmålene, så det er selvfølgelig også en af årsagerne til, at vi har så stor fokus på det.«

Ny havn med vindkraft

Lige nu er LINDØ port of ODENSE ved at udvide havnen på nordsiden med 400.000 kvadratmeter, der skal stå klar i 2020. Her er verdensmålene også tænkt ind, hvor det er muligt. For eksempel er der netop blevet opført tre store vindmøller, der producerer grøn energi til elnettet.

»Indsatsen skal give mening, og det synes vi, at vindmøller gør,« siger Carsten Aa.

Baggrunden for at udvide havnen er, at LINDØ port of ODENSE er i vækst – behovet for areal stiger i takt med, at virksomhederne rykker ind på Lindø, og projekterne vokser i omfang.

»Derfor udvikler vi havnen, så den tager videst muligt hensyn til fjorden, men samtidig bliver et stykke attraktiv infrastruktur,« siger han.

Flere artikler

“Jeg er egentlig direktør for et SDG 6 & 13-selskab”

“Jeg er egentlig direktør for et SDG 6 & 13-selskab”

“Jeg er egentlig direktør for et SDG 6 & 13-selskab” Sponseret indhold af: Aarhus Universitet Grundfos har i mange år arbejdet bevidst med bæredygtighed som udgangspunkt for at skabe forretning, og med FN’s Verdensmål har selskabet fået en ny måde at italesætte deres...

»Verdensmål kan hjælpe erhvervslivet«

»Verdensmål kan hjælpe erhvervslivet«

»Verdensmål kan hjælpe erhvervslivet« Sponseret indhold af: Aarhus Universitet Da FN’s Verdensmål blev præsenteret i 2015, fik verdens nationer og virksomheder en fælles rettesnor for bæredygtighed. Men hvordan omsætter virksomhederne idealerne i verdensmålene til...

Gør verdensmål til forretning

Gør verdensmål til forretning

Gør verdensmål til forretning Sponseret indhold af: Stena Recycling Med ’Design for Recycling’ bistår virksomheden Stena Recycling sine kunder i en rejse mod cirkulær økonomi. En af kunderne er Grundfos, der bruger Stena i designfasen af nye og bæredygtige produkter....

Solid energi på bæredygtig facon

Solid energi på bæredygtig facon

Solid energi på bæredygtig facon: Klimavenlig vindenergi skal være en investering Sponseret indhold af: Solid Windpower Da den danske virksomhed Solid Windpower sadlede om til bæredygtig vindenergi, skulle det også være en rentabel forretning – ikke bare for dem selv,...

Verdensmål integreret på havnen

Verdensmål integreret på havnen

Verdensmål integreret på havnen Sponseret indhold af: LINDØ Port Of Odense LINDØ port of ODENSE integrerer FN’s Verdensmål i havnens CSR-arbejde – blandt andet i forhold til uddannelse, miljø, sikkerhed og sundhed. Tekst: Forfatteren FN’s verdensmål kan være en del af...

Køge Havn gør den blå motorvej grønnere

Køge Havn gør den blå motorvej grønnere

Køge Havn gør den blå motorvej grønnere Sponseret indhold af: Skandinavisk Transportcenter Havneudvidelsen syd for hovedstadsområdet med et stort landareal, flere tusinde ekstra kajmeter og en ny multiterminal skal facilitere en grøn udvikling for alle sine kunder....

Data og teknologi omsætte verdensmål til virkelighed

Data og teknologi omsætte verdensmål til virkelighed

Hos IBM Danmark tror man på, at data og teknologi kan hjælpe virksomheder med at indfri FN’s verdensmål. Virksomheden udviklerog leverer IT-serviceydelser, software og hardware til hele verden. Foto: IBM Data og teknologi omsætte verdensmål til virkelighed Sponseret...

Nutidens teknologi skaber fremtidens løsninger

Nutidens teknologi skaber fremtidens løsninger

Nutidens teknologi skaber fremtidens løsninger Sponseret indhold af: KAMSTRUP Et af FN’s verdensmål er at sikre, at alle har adgang til vand og sanitet, og at dette forvaltes bæredygtigt. Teknologien spiller en stor rolle i forhold til at nå målet, og løsningerne...

Når social ansvarlighed og forretning går hånd i hånd

Når social ansvarlighed og forretning går hånd i hånd

Når social ansvarlighed og forretning går hånd i hånd Sponseret indhold af: Aarhus Universitet Med FN’s 17 Verdensmål stilles endnu højere krav til virksomheders samfundsansvar og arbejde med CSR, corporate social responsibility. Vi har spurgt fire af industriens...

Medarbejdertrivsel er drivkraften

Medarbejdertrivsel er drivkraften

Medarbejdertrivsel er drivkraften Sponseret indhold af: LINDAB Hos Lindab tror man på, at en afgørende drivkraft i virksomheden er høj trivsel, lavt sygefravær, udvikling og talentprogrammer. Tekst: Forfatteren Den grundlæggende holdning hos Lindab, som er leverandør...

Det handler om hele tiden at blive bedre

Det handler om hele tiden at blive bedre

Bringer know-how ud og hjem: Det handler om hele tiden at blive bedre Sponseret indhold af: Vandcenter Syd VandCenter Syd har sin kerneforretning på Fyn. Virksomheden tager også sin viden ud til gavn i resten af verden, og det kommer i sidste ende kunderne til gode....

Rent vand er en vigtig del af en bæredygtig fremtid

Rent vand er en vigtig del af en bæredygtig fremtid

Rent vand er en vigtig del af en bæredygtig fremtid Sponseret indhold af: KRÜGER Med FN’s verdensmål er der taget hul på nogle af verdens helt store udfordringer, og rent vand er en vigtig faktor i forhold til at nå flere af dem. Bæredygtig teknologi og innovation...

Godt byggeri skal på dagsordenen

Godt byggeri skal på dagsordenen

Godt byggeri skal på dagsordenen Sponseret indhold af: Danske Tegl Bæredygtige byer og lokalsamfund er et af FN’s Verdensmål, og det burde inspirere os til at tage vores bygninger alvorligt og sætte godt byggeri på den politiske dagsorden. Tekst: Forfatteren Der...

Køge Havn gør den blå motorvej grønnere

Køge Havn gør den blå motorvej grønnere

FN's Verdensmål

Køge Havn er i dag fuldt udnyttet, men store nye arealer og en meget større vanddybde er på vej. Foto: Køge Havn

Køge Havn gør den blå motorvej grønnere

Sponseret indhold af: Skandinavisk Transportcenter

Havneudvidelsen syd for hovedstadsområdet med et stort landareal, flere tusinde ekstra kajmeter og en ny multiterminal skal facilitere en grøn udvikling for alle sine kunder.

Køge Havn vil inden for de næste fire år stå med 700.000 ekstra kvadratmeter og flere tusinde ekstra kajmeter – alt sammen med ét mål; at gøre den blå verden lidt grønnere.

Ifølge havnedirektør Thomas Elm Kampmann er det kun naturligt for dem som Sjællands førende transportcentrum at have et grønt formål.

»Det er fremtiden. Hvis vi kan samle på de virksomheder, som har store logistik- og transportbehov hernede, så understøtter det en mulighed for grønne hensyn. Køge ligger så tæt på hovedstadsområdet, at vi er en hovedåre til den halvanden million mennesker, der skal have noget at spise og drikke nord for os. Det er baggrunden for hele udvidelsen, da vi gerne vil understøtte, at alle de virksomheder, der ligger sig hernede, kan betjenes infrastrukturmæssigt så grønt som overhovedet muligt,« fortæller direktøren og fortsætter:

»Bottom line er, at vi er sat i verden for at understøtte miljørigtige transporter på den blå motorvej.«

Havneudvidelsen står til at koste én milliard kroner, det største anlægsprojekt i Køges historie, og det vil gøre havnen tre gange så stor som i dag.

Pizzabakken fra England

Køge Havn henvender sig hovedsageligt til erhvervstransport og har faciliteter som tankanlæg, diverse service- og reparationsområder, vaskeanlæg, parkeringsplads samt plads til at virksomheder kan flytte ind på området.

Helt specifikt betyder havnens placering og faciliteter, at erhvervstransporterne har mulighed for at læsse af og bearbejde deres gods meget tættere på endestationen i hovedstadsområdet.

Husholdningsaffald fra eksempelvis England og Irland bliver transporteret til Køge Havn, fordi forbrændingsmulighederne og kildesorteringen er bedre i Danmark.

» I England og Irland har man været nødt til at køre affaldet ud på en mark. Nu kan en pizzabakke fra England i stedet blive kildesorteret og renset for organisk materiale, derefter samlet i en stor balle med andet pap og udskibet til Køge. Her i Køge bliver den så losset og kørt i lastbil op til forbrændingsanlægget i Roskilde. Det lyder måske sindssygt, at en pizzabakke skal rejse så langt og ende sine dage i Danmark, men CO2-regnskabet er fantastisk positivt. Nu skal pizzabakken ikke længere ligge 30-50 år og formulde på en engelsk mark. Det er en del af hele den grønne kæde, som vi understøtter med vores kajfaciliteter,« siger Thomas Elm Kampmann.
På den måde er Køge Havn med til at gøre hele transportprocessen mere bæredygtig og klimavenlig.
»Hvis det kun var havnen, der skulle være miljøvenlig, så ville vi bare skulle udskifte pærerne til LED eller køre på miljøvenlig brændstof, og det gør vi jo allerede. Men vi vil meget hellere ud at skabe de transportkæder, som kan facilitere den grønne omstilling,« siger Thomas Elm Kampmann.

Transportbranchenefterspørger grønne løsninger

Havnedirektøren er glad for, at hans kunder selv søger de grønne løsninger, som han kan tilbyde.

»De sidste ti år har der helt sikkert være en meget større efterspørgsel. Meget, meget større. I særdeleshed i forbindelse med varmekraftværkernes omstilling fra fossile brændstoffer til biomasse har vi oplevet en klar stigning,« siger direktøren.

Han understreger, at havnen selvfølgelig ikke er et filantropisk foretagende, men at det er meget sjovere for dem at tage forretning ind, som understøtter den grønne omstilling. Og så er det ikke blot en personlig passion at være grøn – det er også et samfundsansvar, han føler på sine skuldre.

»Når man har ansvaret for en virksomhed, som kan hjælpe med omstillingen, så har man også en pligt til at gøre sit, hvor man kan,« siger Thomas Elm Kampmann

Udvidelsen af Køge Havn står til at være færdig i 2022 og indebærer 2300 nye kajmeter med en vanddybde på 8,5-9,5 meter, et helt nyt landareal på 400.000 kvadratmeter og en multiterminal på 225.000 kvadratmeter samt nye vejanlæg.

Flere artikler

“Jeg er egentlig direktør for et SDG 6 & 13-selskab”

“Jeg er egentlig direktør for et SDG 6 & 13-selskab”

“Jeg er egentlig direktør for et SDG 6 & 13-selskab” Sponseret indhold af: Aarhus Universitet Grundfos har i mange år arbejdet bevidst med bæredygtighed som udgangspunkt for at skabe forretning, og med FN’s Verdensmål har selskabet fået en ny måde at italesætte deres...

»Verdensmål kan hjælpe erhvervslivet«

»Verdensmål kan hjælpe erhvervslivet«

»Verdensmål kan hjælpe erhvervslivet« Sponseret indhold af: Aarhus Universitet Da FN’s Verdensmål blev præsenteret i 2015, fik verdens nationer og virksomheder en fælles rettesnor for bæredygtighed. Men hvordan omsætter virksomhederne idealerne i verdensmålene til...

Gør verdensmål til forretning

Gør verdensmål til forretning

Gør verdensmål til forretning Sponseret indhold af: Stena Recycling Med ’Design for Recycling’ bistår virksomheden Stena Recycling sine kunder i en rejse mod cirkulær økonomi. En af kunderne er Grundfos, der bruger Stena i designfasen af nye og bæredygtige produkter....

Solid energi på bæredygtig facon

Solid energi på bæredygtig facon

Solid energi på bæredygtig facon: Klimavenlig vindenergi skal være en investering Sponseret indhold af: Solid Windpower Da den danske virksomhed Solid Windpower sadlede om til bæredygtig vindenergi, skulle det også være en rentabel forretning – ikke bare for dem selv,...

Verdensmål integreret på havnen

Verdensmål integreret på havnen

Verdensmål integreret på havnen Sponseret indhold af: LINDØ Port Of Odense LINDØ port of ODENSE integrerer FN’s Verdensmål i havnens CSR-arbejde – blandt andet i forhold til uddannelse, miljø, sikkerhed og sundhed. Tekst: Forfatteren FN’s verdensmål kan være en del af...

Køge Havn gør den blå motorvej grønnere

Køge Havn gør den blå motorvej grønnere

Køge Havn gør den blå motorvej grønnere Sponseret indhold af: Skandinavisk Transportcenter Havneudvidelsen syd for hovedstadsområdet med et stort landareal, flere tusinde ekstra kajmeter og en ny multiterminal skal facilitere en grøn udvikling for alle sine kunder....

Data og teknologi omsætte verdensmål til virkelighed

Data og teknologi omsætte verdensmål til virkelighed

Hos IBM Danmark tror man på, at data og teknologi kan hjælpe virksomheder med at indfri FN’s verdensmål. Virksomheden udviklerog leverer IT-serviceydelser, software og hardware til hele verden. Foto: IBM Data og teknologi omsætte verdensmål til virkelighed Sponseret...

Nutidens teknologi skaber fremtidens løsninger

Nutidens teknologi skaber fremtidens løsninger

Nutidens teknologi skaber fremtidens løsninger Sponseret indhold af: KAMSTRUP Et af FN’s verdensmål er at sikre, at alle har adgang til vand og sanitet, og at dette forvaltes bæredygtigt. Teknologien spiller en stor rolle i forhold til at nå målet, og løsningerne...

Når social ansvarlighed og forretning går hånd i hånd

Når social ansvarlighed og forretning går hånd i hånd

Når social ansvarlighed og forretning går hånd i hånd Sponseret indhold af: Aarhus Universitet Med FN’s 17 Verdensmål stilles endnu højere krav til virksomheders samfundsansvar og arbejde med CSR, corporate social responsibility. Vi har spurgt fire af industriens...

Medarbejdertrivsel er drivkraften

Medarbejdertrivsel er drivkraften

Medarbejdertrivsel er drivkraften Sponseret indhold af: LINDAB Hos Lindab tror man på, at en afgørende drivkraft i virksomheden er høj trivsel, lavt sygefravær, udvikling og talentprogrammer. Tekst: Forfatteren Den grundlæggende holdning hos Lindab, som er leverandør...

Det handler om hele tiden at blive bedre

Det handler om hele tiden at blive bedre

Bringer know-how ud og hjem: Det handler om hele tiden at blive bedre Sponseret indhold af: Vandcenter Syd VandCenter Syd har sin kerneforretning på Fyn. Virksomheden tager også sin viden ud til gavn i resten af verden, og det kommer i sidste ende kunderne til gode....

Rent vand er en vigtig del af en bæredygtig fremtid

Rent vand er en vigtig del af en bæredygtig fremtid

Rent vand er en vigtig del af en bæredygtig fremtid Sponseret indhold af: KRÜGER Med FN’s verdensmål er der taget hul på nogle af verdens helt store udfordringer, og rent vand er en vigtig faktor i forhold til at nå flere af dem. Bæredygtig teknologi og innovation...

Godt byggeri skal på dagsordenen

Godt byggeri skal på dagsordenen

Godt byggeri skal på dagsordenen Sponseret indhold af: Danske Tegl Bæredygtige byer og lokalsamfund er et af FN’s Verdensmål, og det burde inspirere os til at tage vores bygninger alvorligt og sætte godt byggeri på den politiske dagsorden. Tekst: Forfatteren Der...