FN's Verdensmål

På Aarhus Universitet arbejder fakultetet Science and Technology med at udvikle bæredygtige løsninger til globale, samfundsmæssige udfordringer. Fotos: Lars Kruse, AU Foto

Aarhus Universitet trækker på tværfagligheden i kampen for bæredygtighed

Sponseret indhold af: Aarhus Universitet

15. oktober, 2018

Fakultetet for Science and Technology mener, at universiteterne skal tage et stort ansvar. Derfor byder de skarpt ind, når det kommer til at sætte grønne tal på bundlinjen af klimaregnskab og samfundsudvikling.

Niels Chr. Nielsen, professor og dekan på fakultetet for Science and Technology.

Globale, samfundsmæssige udfordringer.

Det lyder stort, men det er ikke desto mindre de områder, Aarhus Universitets fakultet for Science and Technology arbejder hårdt på at udvikle løsninger til.

»Der er to bevæggrunde, der er vores drivkraft i vores arbejde om bæredygtighed. Den ene er vores baggrund, fordi vi har mange forskningsaktiviteter, der befinder sig inden for netop det område. Den anden er, at vi som samfundsaktør føler, at det er vigtigt, at vi bidrager aktivt til at løse disse udfordringer,« fortæller Niels Chr. Nielsen, professor og dekan på fakultetet for Science and Technology.

Gennem sine syv nye interdisciplinære, tematiske forskningscentre inden for områderne cirkulær bioøkonomi, materialer, vand, digitalisering, fødevarer, klima og life science samler universitetets forskere og studerende med forskellige fagdiscipliner og udnytter dermed de muligheder, der ligger i samspillet mellem klassisk naturvidenskab, sektororienteret forskning og ingeniøraktiviteter.

»De her udfordringer er så store, at hvis ikke man får nogle væsentlige videnskomponenter og uddannelseskomponenter ind, så får man ikke løst de her opgaver. Vi vil ind og være aktive på både forskning, uddannelse og myndighedsrådgivning, så vi kan hjælpe samfundet med at finde basisniveauerne for bæredygtighed og være med til at udvikle løsninger,« siger
Niels Chr. Nielsen.

På tværs af faggrænser

I øjeblikket fokuserer fakultetet på at dreje projekterne tydeligt i retning af FN’s verdensmål, og her er de tematiske centre i centrum. De er en del af den langsigtede strategi.

Ved at arbejde på tværs af de traditionelle faggrænser, mener dekanen, at der kan udvikles forskningsaktiviteter inden for bæredygtighed, der kan blive førende både nationalt og internationalt.

»Centrene arbejder specifikt med at løse de samfundsmæssige udfordringer. Eksempelvis arbejder et center for vandteknologi med teknologiske løsninger for renere og bedre drikkevand til verdens befolkning. I en dansk kontekst betyder det blandt andet at sikre, at der ikke kommer kvælstoffer og pesticider i vores grundvand,« forklarer Niels Chr. Nielsen.

»Vi laver også sensor-teknologi, som kan måle komponenterne i vandet, sådan at man kan regulere mere præcist.«

Science and Technologi blev oprettet i januar 2011, da man sammenlagde Det Naturvidenskabelige Fakultet, Danmarks Miljøundersøgelser og Det Jordbrugsvidenskabelige fakultet, og året efter i 2012 blev også Ingeniørhøjskolen fusioneret ind i fakultetet. På den måde har man samlet en lang række kompetencer og områder under det samme flag for at effektivisere den tværfaglige forskning.

»Skal man for eksempel tilvejebringe fødevarer på en bæredygtig måde, er det fornuftigt at kigge på hele værdikæden. I en cirkulær økonomibetragtning hele vejen fra den primære produktion af planterne til formationen af fødevarer, tages der højværdistoffer ud undervejs i cyklussen, så man på den måde skaber mange produkter ud af det,« lyder det fra professor og dekan Niels Chr. Nielsen.

Uddanne de unge

Universitetet vil ikke blot forske og udvikle – det vil også engagere og fastholde den næste generation af talentfulde forskere. Det vil de gøre ved at talentudvikle, rekruttere og ansætte lovende unge mænd og kvinder, et godt studie- og arbejdsmiljø, gennem et godt erhvervssamarbejde og styrket internationalisering og forskningsinfrastruktur samt basal, effektiv støtte.

»Der er stor bevidsthed om bæredygtighed blandt de unge mennesker. De vil gerne bidrage og arbejde med det her, og derfor vil vi meget gerne løfte de unge mennesker ind, så de kan hjælpe med at løse disse udfordringer,« siger Niels Chr. Nielsen. Han kalder det for en samfundspligt, og heldigvis er både virksomhederne, politikerne og de studerende interesserede i den anden bundlinje – nemlig klimaregnskabet.

»Universiteterne skal tage et ansvar. De skal gå ind og deltage og byde sig til som aktive bidragsydere, og derfor spiller vi os stærkt ind på banen. Og det er dejligt at se, at vi faktisk har mulighed for at gøre en forskel.«

Flere artikler

“Jeg er egentlig direktør for et SDG 6 & 13-selskab”

“Jeg er egentlig direktør for et SDG 6 & 13-selskab”

“Jeg er egentlig direktør for et SDG 6 & 13-selskab” Sponseret indhold af: Aarhus Universitet Grundfos har i mange år arbejdet bevidst med bæredygtighed som udgangspunkt for at skabe forretning, og med FN’s Verdensmål har selskabet fået en ny måde at italesætte deres...

»Verdensmål kan hjælpe erhvervslivet«

»Verdensmål kan hjælpe erhvervslivet«

»Verdensmål kan hjælpe erhvervslivet« Sponseret indhold af: Aarhus Universitet Da FN’s Verdensmål blev præsenteret i 2015, fik verdens nationer og virksomheder en fælles rettesnor for bæredygtighed. Men hvordan omsætter virksomhederne idealerne i verdensmålene til...

Gør verdensmål til forretning

Gør verdensmål til forretning

Gør verdensmål til forretning Sponseret indhold af: Stena Recycling Med ’Design for Recycling’ bistår virksomheden Stena Recycling sine kunder i en rejse mod cirkulær økonomi. En af kunderne er Grundfos, der bruger Stena i designfasen af nye og bæredygtige produkter....

Solid energi på bæredygtig facon

Solid energi på bæredygtig facon

Solid energi på bæredygtig facon: Klimavenlig vindenergi skal være en investering Sponseret indhold af: Solid Windpower Da den danske virksomhed Solid Windpower sadlede om til bæredygtig vindenergi, skulle det også være en rentabel forretning – ikke bare for dem selv,...

Verdensmål integreret på havnen

Verdensmål integreret på havnen

Verdensmål integreret på havnen Sponseret indhold af: LINDØ Port Of Odense LINDØ port of ODENSE integrerer FN’s Verdensmål i havnens CSR-arbejde – blandt andet i forhold til uddannelse, miljø, sikkerhed og sundhed. Tekst: Forfatteren FN’s verdensmål kan være en del af...

Køge Havn gør den blå motorvej grønnere

Køge Havn gør den blå motorvej grønnere

Køge Havn gør den blå motorvej grønnere Sponseret indhold af: Skandinavisk Transportcenter Havneudvidelsen syd for hovedstadsområdet med et stort landareal, flere tusinde ekstra kajmeter og en ny multiterminal skal facilitere en grøn udvikling for alle sine kunder....

Data og teknologi omsætte verdensmål til virkelighed

Data og teknologi omsætte verdensmål til virkelighed

Hos IBM Danmark tror man på, at data og teknologi kan hjælpe virksomheder med at indfri FN’s verdensmål. Virksomheden udviklerog leverer IT-serviceydelser, software og hardware til hele verden. Foto: IBM Data og teknologi omsætte verdensmål til virkelighed Sponseret...

Nutidens teknologi skaber fremtidens løsninger

Nutidens teknologi skaber fremtidens løsninger

Nutidens teknologi skaber fremtidens løsninger Sponseret indhold af: KAMSTRUP Et af FN’s verdensmål er at sikre, at alle har adgang til vand og sanitet, og at dette forvaltes bæredygtigt. Teknologien spiller en stor rolle i forhold til at nå målet, og løsningerne...

Når social ansvarlighed og forretning går hånd i hånd

Når social ansvarlighed og forretning går hånd i hånd

Når social ansvarlighed og forretning går hånd i hånd Sponseret indhold af: Aarhus Universitet Med FN’s 17 Verdensmål stilles endnu højere krav til virksomheders samfundsansvar og arbejde med CSR, corporate social responsibility. Vi har spurgt fire af industriens...

Medarbejdertrivsel er drivkraften

Medarbejdertrivsel er drivkraften

Medarbejdertrivsel er drivkraften Sponseret indhold af: LINDAB Hos Lindab tror man på, at en afgørende drivkraft i virksomheden er høj trivsel, lavt sygefravær, udvikling og talentprogrammer. Tekst: Forfatteren Den grundlæggende holdning hos Lindab, som er leverandør...

Det handler om hele tiden at blive bedre

Det handler om hele tiden at blive bedre

Bringer know-how ud og hjem: Det handler om hele tiden at blive bedre Sponseret indhold af: Vandcenter Syd VandCenter Syd har sin kerneforretning på Fyn. Virksomheden tager også sin viden ud til gavn i resten af verden, og det kommer i sidste ende kunderne til gode....

Rent vand er en vigtig del af en bæredygtig fremtid

Rent vand er en vigtig del af en bæredygtig fremtid

Rent vand er en vigtig del af en bæredygtig fremtid Sponseret indhold af: KRÜGER Med FN’s verdensmål er der taget hul på nogle af verdens helt store udfordringer, og rent vand er en vigtig faktor i forhold til at nå flere af dem. Bæredygtig teknologi og innovation...

Godt byggeri skal på dagsordenen

Godt byggeri skal på dagsordenen

Godt byggeri skal på dagsordenen Sponseret indhold af: Danske Tegl Bæredygtige byer og lokalsamfund er et af FN’s Verdensmål, og det burde inspirere os til at tage vores bygninger alvorligt og sætte godt byggeri på den politiske dagsorden. Tekst: Forfatteren Der...

Sådan kan virksomheder bruge FN’s verdensmål

Sådan kan virksomheder bruge FN’s verdensmål

Sådan kan virksomheder bruge FN’s verdensmål Sponseret indhold af: Aarhus Universitet Verdensmålene har skabt et globalt sprog, som giver virksomheder mulighed for at tale direkte ind i fælles visioner med kunder, investorer og regeringer i hele verden. Men det er...