FN's Verdensmål

Bæredygtige virksomheder går forrest

15. oktober, 2018

Selvom bæredygtighed langt fra er et nyt fænomen, så er det med FN’s Verdensmål lykkedes at skabe en ny ramme, som der internationalt er enighed om udgør de største udfordringer for klodens tilstand.

Mange steder ses der i dag initiativer, der samlet udgør en spirende global bevægelse med fokus på at sikre en bæredygtig klode. Dansk Industri glæder sig over denne ”megatrend” og ikke mindst det danske islæt.

– Vi ser allerede nu en stigende tendens til, at markedet kræver fokus på bæredygtige produkter. Det betyder også, at den internationale konkurrence på bæredygtige løsninger uden tvivl bliver hårdere. Med danske styrkepositioner som sundhed, fødevareteknologi, vand- og energiløsninger har vi klare fordele i et internationalt kapløb, og dem skal vi forstå at udnytte, siger COO/direktør Thomas Bustrup, Dansk Industri.

Dansk forspring

FN’s Verdensmål har sat strøm til en global bæredygtig dagsorden, der spiller direkte ind i Danmarks internationale styrkepositioner. For Dansk Industri handler det nu om at udnytte forspringet og på den måde bidrage til en mere bæredygtig udvikling i verden og samtidig sikre flere danske arbejdspladser.

Det sker gennem det ambitiøse projekt ”Fra Filantropi til Forretning”, som Dansk Industri har sat i gang i et tæt samarbejde med Industriens Fond og FN’s Global Compact-netværk af danske virksomheder.

– Vi har 21 meget forskellige virksomheder med i projektet, og de har alle en innovativ tankegang og ambitioner om at udvikle nye bæredygtige løsninger og på den måde bidrage til at opnå FN’s 17 Verdensmål, siger Thomas Bustrup. Han tilføjer, at virksomhederne bagefter vil være danske rollemodeller for, hvordan man kan drive forretning ved at løse nogle af de vigtigste udfordringer, vores samfund står over for.

Han forklarer, at det for nogle af virksomhederne handler om at forstå og omfavne verdens store udfordringer som nye muligheder. For andre virksomheder er verdensmålene et vink med en vognstang om at sadle om eller tænke i nye baner.

-Klimaforandringer, urbanisering og knaphed på ressourcer truer også virksomhederne. Et metalstøberi med intensivt energiforbrug kan for eksempel blive stillet over for nye kundekrav om at nedbringe deres CO2-udslip, fordi det er en del af kundens klimaindsats, og så gælder det som virksomhed om at have svaret før konkurrenten, hvis man skal være konkurrencedygtig i fremtiden, siger Thomas Bustrup.

Store markedsmuligheder

Projektet er ikke blot for de 21 virksomheder. Dansk Industri gør en stor indsats for at række ud til resten af erhvervslivet ved at dele erfaringer og kommunikere dem ud gennem en lang række seminarer og på digitale platforme. For verdensmålene er for alle virksomheder.

De globale markedsmuligheder inden for bæredygtige produkter anslås til svimlende 70 billioner kroner om året i 2030. Det svarer til Kinas BNP. Dansk Industri opfordrer virksomhederne til at gå efter de nye markedsandele og fremhæver, at vi i Danmark allerede har stor erfaring med bæredygtig udvikling.

-Bekæmpelse af madspild, genbrug af råvarer, grøn energi og nye teknologier til rent vand i tørkeramte områder er nogle af de tiltag, danske virksomheder har kastet sig ud i at finde konkrete svar på, siger Thomas Bustrup.

Det handler også om arbejdskraft

Ud over de store markedsmuligheder handler bæredygtighed også om at tiltrække arbejdskraft. Den såkaldte Millennial-generation sender i Deloitte Millennial analyse 2018 et klart opråb til virksomhederne om at tage lederskab for en bæredygtig udvikling. De unge ønsker at arbejde for virksomheder, der tager medansvar, når det handler om at løse verdens store problemer.
Hos Dansk Industri ser man denne tendens som en oplagt mulighed, som virksomhederne kan gribe.- Det betyder, at virksomheder vil blive en magnet for de bedste medarbejdere, hvis de påtager sig det lederskab, som verdens ledere i de unges øjne svigter, og virksomhederne i deres kerneforretning tager udgangspunkt i at løse verdens store udfordringer, siger Thomas Bustrup.

Topledelsen skal med

Da der er tale om at udvikle en forretningsmodel med udgangspunkt i bæredygtighed, så er det vigtigt, at topledelsen bakker op og kommunikerer det klart og tydeligt både internt og eksternt. På den måde kan verdensmålene gå hen og blive en løftestang for virksomhedernes innovation.

-Virksomheder, der har visioner, mod og innovativ kapacitet til at levere bæredygtige løsninger, vil også høste store økonomiske muligheder i fremtiden. Når Carlsberg med deres ”Together towards zero”-strategi blandt andet sigter mod at eliminere deres CO2-emissioner inden 2030, så siger de det højt, også selvom de måske ikke ved præcis, hvordan de skal nå målsætningerne. Men målet driver deres innovation og forretningsudvikling, hvilket er med til at styrke deres konkurrencekraft, og gøre dem mere interessante for forbrugerne, slutter Thomas Bustrup.

Flere artikler

“Jeg er egentlig direktør for et SDG 6 & 13-selskab”

“Jeg er egentlig direktør for et SDG 6 & 13-selskab”

“Jeg er egentlig direktør for et SDG 6 & 13-selskab” Sponseret indhold af: Aarhus Universitet Grundfos har i mange år arbejdet bevidst med bæredygtighed som udgangspunkt for at skabe forretning, og med FN’s Verdensmål har selskabet fået en ny måde at italesætte deres...

»Verdensmål kan hjælpe erhvervslivet«

»Verdensmål kan hjælpe erhvervslivet«

»Verdensmål kan hjælpe erhvervslivet« Sponseret indhold af: Aarhus Universitet Da FN’s Verdensmål blev præsenteret i 2015, fik verdens nationer og virksomheder en fælles rettesnor for bæredygtighed. Men hvordan omsætter virksomhederne idealerne i verdensmålene til...

Gør verdensmål til forretning

Gør verdensmål til forretning

Gør verdensmål til forretning Sponseret indhold af: Stena Recycling Med ’Design for Recycling’ bistår virksomheden Stena Recycling sine kunder i en rejse mod cirkulær økonomi. En af kunderne er Grundfos, der bruger Stena i designfasen af nye og bæredygtige produkter....

Solid energi på bæredygtig facon

Solid energi på bæredygtig facon

Solid energi på bæredygtig facon: Klimavenlig vindenergi skal være en investering Sponseret indhold af: Solid Windpower Da den danske virksomhed Solid Windpower sadlede om til bæredygtig vindenergi, skulle det også være en rentabel forretning – ikke bare for dem selv,...

Verdensmål integreret på havnen

Verdensmål integreret på havnen

Verdensmål integreret på havnen Sponseret indhold af: LINDØ Port Of Odense LINDØ port of ODENSE integrerer FN’s Verdensmål i havnens CSR-arbejde – blandt andet i forhold til uddannelse, miljø, sikkerhed og sundhed. Tekst: Forfatteren FN’s verdensmål kan være en del af...

Køge Havn gør den blå motorvej grønnere

Køge Havn gør den blå motorvej grønnere

Køge Havn gør den blå motorvej grønnere Sponseret indhold af: Skandinavisk Transportcenter Havneudvidelsen syd for hovedstadsområdet med et stort landareal, flere tusinde ekstra kajmeter og en ny multiterminal skal facilitere en grøn udvikling for alle sine kunder....

Data og teknologi omsætte verdensmål til virkelighed

Data og teknologi omsætte verdensmål til virkelighed

Hos IBM Danmark tror man på, at data og teknologi kan hjælpe virksomheder med at indfri FN’s verdensmål. Virksomheden udviklerog leverer IT-serviceydelser, software og hardware til hele verden. Foto: IBM Data og teknologi omsætte verdensmål til virkelighed Sponseret...

Nutidens teknologi skaber fremtidens løsninger

Nutidens teknologi skaber fremtidens løsninger

Nutidens teknologi skaber fremtidens løsninger Sponseret indhold af: KAMSTRUP Et af FN’s verdensmål er at sikre, at alle har adgang til vand og sanitet, og at dette forvaltes bæredygtigt. Teknologien spiller en stor rolle i forhold til at nå målet, og løsningerne...

Når social ansvarlighed og forretning går hånd i hånd

Når social ansvarlighed og forretning går hånd i hånd

Når social ansvarlighed og forretning går hånd i hånd Sponseret indhold af: Aarhus Universitet Med FN’s 17 Verdensmål stilles endnu højere krav til virksomheders samfundsansvar og arbejde med CSR, corporate social responsibility. Vi har spurgt fire af industriens...

Medarbejdertrivsel er drivkraften

Medarbejdertrivsel er drivkraften

Medarbejdertrivsel er drivkraften Sponseret indhold af: LINDAB Hos Lindab tror man på, at en afgørende drivkraft i virksomheden er høj trivsel, lavt sygefravær, udvikling og talentprogrammer. Tekst: Forfatteren Den grundlæggende holdning hos Lindab, som er leverandør...

Det handler om hele tiden at blive bedre

Det handler om hele tiden at blive bedre

Bringer know-how ud og hjem: Det handler om hele tiden at blive bedre Sponseret indhold af: Vandcenter Syd VandCenter Syd har sin kerneforretning på Fyn. Virksomheden tager også sin viden ud til gavn i resten af verden, og det kommer i sidste ende kunderne til gode....

Rent vand er en vigtig del af en bæredygtig fremtid

Rent vand er en vigtig del af en bæredygtig fremtid

Rent vand er en vigtig del af en bæredygtig fremtid Sponseret indhold af: KRÜGER Med FN’s verdensmål er der taget hul på nogle af verdens helt store udfordringer, og rent vand er en vigtig faktor i forhold til at nå flere af dem. Bæredygtig teknologi og innovation...

Godt byggeri skal på dagsordenen

Godt byggeri skal på dagsordenen

Godt byggeri skal på dagsordenen Sponseret indhold af: Danske Tegl Bæredygtige byer og lokalsamfund er et af FN’s Verdensmål, og det burde inspirere os til at tage vores bygninger alvorligt og sætte godt byggeri på den politiske dagsorden. Tekst: Forfatteren Der...