FN's Verdensmål

Hos IBM Danmark tror man på, at data og teknologi kan hjælpe virksomheder med at indfri FN’s verdensmål. Virksomheden udvikler og leverer IT-serviceydelser, software og hardware til hele verden. Foto: IBM

Data og teknologi omsætte verdensmål til virkelighed

15. oktober, 2018

Intelligente teknologier og dataløsninger rummer stort potentiale i mere end én forstand. Faktisk kan data og teknologi bringe virksomheder tættere på at opfylde FN’s verdensmål.

FN’s 17 verdensmål stiller skarpt på bæredygtig udvikling og placerer et stort ansvar på medlemslandenes skuldre. Også danske virksomheder har en opgave i at understøtte og efterleve verdensmålene, og til det formål er data og teknologi fremragende værktøjer. Det understreger to danske virksomheder, som begge arbejder med intelligente løsninger.

»Der er ingen tvivl om, at teknologi og innovation er helt nødvendige, hvis vi skal leve op til verdensmålene. Det handler både om virksomhedernes egen ressourceanvendelse og om at forbedre de produkter og services, som virksomhederne producerer,” siger Anders Quitzau.

Han er forsknings- og innovationsdirektør i IBM Danmark, som udvikler og leverer IT-serviceydelser, software og hardware.

Reduktion af spild

Anders Quitzau er forsknings- og innovationsdirektør i IBM Danmark. Foto: IBM

Anders Quitzau bakkes op af Kim Lehmann, som er administrerende direktør i Kamstrup. Den danske virksomhed skaber intelligente måleløsninger inden for el, varme og vand.

»Data og teknologi kan gøre en forskel på mange af FN’s Verdensmål. Inden for vores branche, hvor vi arbejder med intelligente løsninger til energi- og vandsektoren, hjælper vi forsyningsbranchen med at skabe bæredygtige løsninger til at reducere spild og energieffektivisere,« siger Kim Lehmann.

Han fortæller, at Kamstrups teknologi særligt hjælper forsyningsbranchen med at indfri verdensmål nummer 6 og 7. De to verdensmål handler blandt andet om at effektivisere vandforbruget, give mennesker adgang til rent drikkevand og forbedre energieffektiviteten.

Spørger man Anders Quitzau, er der næsten ingen grænser for, hvordan data og teknologier kan fremme bæredygtig udvikling — og på den måde gavne planeten og dens beboere.

»Der er næsten ingen af de 17 verdensmål, hvor data og IT ikke kan gøre en forskel. Data og teknologi skaber gennemsigtighed og et solidt beslutningsgrundlag og kan dermed være basis for bedre beslutninger i virksomhederne,« siger han.

Fremtidens elforsyning

Kim Lehmann er administrerende direktør i Kamstrup. Foto: Kamstrup

Alene herhjemme er der flere gode eksempler på, hvordan teknologier og dataløsninger kan understøtte FN’s 17 verdensmål. Et af dem er et intelligent elnet på Bornholm, som IBM Danmark har været med til at skabe.

»På EcoGrid 2.0-projektet arbejder vi i et konsortium med at udvikle og demonstrere, hvordan fremtidens elforsyning kan se ud. Vi har vist, at viden skaber lavere forbrug, og med intelligent styring kan vi sikre, at vi kan levere stabil elforsyning, også med meget stor andel af vind- og solenergi,« siger Anders Quitzau.

Viden fra projektet på Bornholm er ifølge ham efterspurgt i mange af verdens afkroge, fordi andre lande har samme ønske om at indfri FN’s verdensmål på energiområdet. Også Kamstrup leverer deres intelligente teknologier til forsyningsselskaber over hele verden.

»Ved at anvende data fra intelligente forbrugsmålere er det muligt at identificere, hvor i forsyningsnettet der er optimeringspotentiale. Vi kan blandt andet identificere lækager, som ofte er skyld i, at vand ikke bliver anvendt eller afregnet, og dermed ender som spild. I Afrika har de i nogle områder problemer med spild på over halvdelen af vandforbruget. Det kan intelligente måleløsninger og analyseværktøjer hjælpe med at reducere,« siger Kim Lehmann.

FN’s Verdensmål 6 og 7

Ifølge FN påvirker vandmangel mere end 40 pct. af verdens befolkning, og tallet forventes at stige på grund af klimaforandringer. Verdensmål 6, “Rent vand og sanitet”, har for øje at sikre, at alle har adgang til vand og sanitet, og at vand bliver forvaltet bæredygtigt. Et af delmålene er, at der inden år 2030 skal opnås universel og lige adgang til sikkert drikkevand til en overkommelig pris for alle.

Fra 1990 til 2010 er antallet af personer med adgang til elektricitet ifølge FN steget med 1,7 milliarder. I takt med, at efterspørgslen på billig energi stiger, er der behov for at producere mere vedvarende energi. Samtidig har hver femte person stadig ikke adgang til elektricitet. Derfor skal verdensmål 7, “Bæredygtig energi”, sikre, at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris.

Flere artikler

“Jeg er egentlig direktør for et SDG 6 & 13-selskab”

“Jeg er egentlig direktør for et SDG 6 & 13-selskab”

“Jeg er egentlig direktør for et SDG 6 & 13-selskab” Sponseret indhold af: Aarhus Universitet Grundfos har i mange år arbejdet bevidst med bæredygtighed som udgangspunkt for at skabe forretning, og med FN’s Verdensmål har selskabet fået en ny måde at italesætte deres...

»Verdensmål kan hjælpe erhvervslivet«

»Verdensmål kan hjælpe erhvervslivet«

»Verdensmål kan hjælpe erhvervslivet« Sponseret indhold af: Aarhus Universitet Da FN’s Verdensmål blev præsenteret i 2015, fik verdens nationer og virksomheder en fælles rettesnor for bæredygtighed. Men hvordan omsætter virksomhederne idealerne i verdensmålene til...

Gør verdensmål til forretning

Gør verdensmål til forretning

Gør verdensmål til forretning Sponseret indhold af: Stena Recycling Med ’Design for Recycling’ bistår virksomheden Stena Recycling sine kunder i en rejse mod cirkulær økonomi. En af kunderne er Grundfos, der bruger Stena i designfasen af nye og bæredygtige produkter....

Solid energi på bæredygtig facon

Solid energi på bæredygtig facon

Solid energi på bæredygtig facon: Klimavenlig vindenergi skal være en investering Sponseret indhold af: Solid Windpower Da den danske virksomhed Solid Windpower sadlede om til bæredygtig vindenergi, skulle det også være en rentabel forretning – ikke bare for dem selv,...

Verdensmål integreret på havnen

Verdensmål integreret på havnen

Verdensmål integreret på havnen Sponseret indhold af: LINDØ Port Of Odense LINDØ port of ODENSE integrerer FN’s Verdensmål i havnens CSR-arbejde – blandt andet i forhold til uddannelse, miljø, sikkerhed og sundhed. Tekst: Forfatteren FN’s verdensmål kan være en del af...

Køge Havn gør den blå motorvej grønnere

Køge Havn gør den blå motorvej grønnere

Køge Havn gør den blå motorvej grønnere Sponseret indhold af: Skandinavisk Transportcenter Havneudvidelsen syd for hovedstadsområdet med et stort landareal, flere tusinde ekstra kajmeter og en ny multiterminal skal facilitere en grøn udvikling for alle sine kunder....

Nutidens teknologi skaber fremtidens løsninger

Nutidens teknologi skaber fremtidens løsninger

Nutidens teknologi skaber fremtidens løsninger Sponseret indhold af: KAMSTRUP Et af FN’s verdensmål er at sikre, at alle har adgang til vand og sanitet, og at dette forvaltes bæredygtigt. Teknologien spiller en stor rolle i forhold til at nå målet, og løsningerne...

Når social ansvarlighed og forretning går hånd i hånd

Når social ansvarlighed og forretning går hånd i hånd

Når social ansvarlighed og forretning går hånd i hånd Sponseret indhold af: Aarhus Universitet Med FN’s 17 Verdensmål stilles endnu højere krav til virksomheders samfundsansvar og arbejde med CSR, corporate social responsibility. Vi har spurgt fire af industriens...

Medarbejdertrivsel er drivkraften

Medarbejdertrivsel er drivkraften

Medarbejdertrivsel er drivkraften Sponseret indhold af: LINDAB Hos Lindab tror man på, at en afgørende drivkraft i virksomheden er høj trivsel, lavt sygefravær, udvikling og talentprogrammer. Tekst: Forfatteren Den grundlæggende holdning hos Lindab, som er leverandør...

Det handler om hele tiden at blive bedre

Det handler om hele tiden at blive bedre

Bringer know-how ud og hjem: Det handler om hele tiden at blive bedre Sponseret indhold af: Vandcenter Syd VandCenter Syd har sin kerneforretning på Fyn. Virksomheden tager også sin viden ud til gavn i resten af verden, og det kommer i sidste ende kunderne til gode....

Rent vand er en vigtig del af en bæredygtig fremtid

Rent vand er en vigtig del af en bæredygtig fremtid

Rent vand er en vigtig del af en bæredygtig fremtid Sponseret indhold af: KRÜGER Med FN’s verdensmål er der taget hul på nogle af verdens helt store udfordringer, og rent vand er en vigtig faktor i forhold til at nå flere af dem. Bæredygtig teknologi og innovation...

Godt byggeri skal på dagsordenen

Godt byggeri skal på dagsordenen

Godt byggeri skal på dagsordenen Sponseret indhold af: Danske Tegl Bæredygtige byer og lokalsamfund er et af FN’s Verdensmål, og det burde inspirere os til at tage vores bygninger alvorligt og sætte godt byggeri på den politiske dagsorden. Tekst: Forfatteren Der...

Sådan kan virksomheder bruge FN’s verdensmål

Sådan kan virksomheder bruge FN’s verdensmål

Sådan kan virksomheder bruge FN’s verdensmål Sponseret indhold af: Aarhus Universitet Verdensmålene har skabt et globalt sprog, som giver virksomheder mulighed for at tale direkte ind i fælles visioner med kunder, investorer og regeringer i hele verden. Men det er...