FN's Verdensmål

Danmark har en unik styrkeposition takket være energivirksomhedernes gode ry i udlandet. Det skal vi udnytte og indgå i flere internationale partnerskaber, siger Preben Birr-Pedersen. Foto: Peter Halskov

Den danske energiklynge gør Danmark til foregangsland for bæredygtig energi

Sponseret indhold af: House of Energy

15. oktober, 2018

Selvom Danmark er et lille land, er vi forrest i feltet inden for bæredygtig energi, som også er et af FN’s 17 verdensmål.

I Danmark har vi stærke energiaktører i hele kæden af virksomheder, forsyningsselskaber, universiteter og brancheforeninger. Med denne stærke klynge af energiaktører har Danmark en unik styrkeposition.

FN’s 17 verdensmål er højaktuelle inden for energibranchen, hvor der naturligt arbejdes med målet om bæredygtig energi i en effektiv og sikker energiforsyning med en stor andel af vedvarende energi.

»I Danmark har vi en fleksibel, moderne og pålidelig energiforsyning med en meget høj forsyningssikkerhed. Det skyldes blandt andet, at vi har et meget stærkt energinet, både inden for el, gas og varme og i stigende grad fordi vi er gode til at arbejde på tværs af forsyningsarterne og koble med nabosektorer som vand og transport,« siger Cluster Manager, Preben Birr-Pedersen.

Små virksomheder skal være med

For de små og mellemstore virksomheder kan det have stor værdi at tænke verdensmålene ind i virksomhedens hverdag og strategi. Verdensmålenes globale fokus er med til at danne en efterspørgsel efter blandt andet bæredygtig energi (#7), en stærk klimaindsats (#13) og partnerskaber (#17) på tværs af værdikæden, og her kan den danske styrkeposition stille de små og mellemstore virksomheder i en stærk position.

»Danmark har nogle af de bedste virksomheder inden for energiløsninger, og vi har et godt ry i udlandet. Fordi vi har et godt ry, er der mange udenlandske aktører, der gerne vil samarbejde med os, og det ligger der et stort eksportpotentiale i. Hvis man som underleverandør kan indgå partnerskaber og blive en del af en systemløsning, så er det en mulighed for at komme ud på det internationale marked,« siger Preben Birr-Pedersen.
Derfor har det, ifølge Preben Birr-Pedersen, stor værdi at agere som en del af den danske energiklynge, hvor der er mange potentielle samarbejdspartnere med komplementerende teknologier, der kan være grundlag for nye partnerskaber.

Stærkere partnerskaber

I Danmark har vi stærke forskningsmiljøer på universiteterne og på GTS-institutterne, som vi, ifølge Preben Birr-Pedersen, kan blive endnu bedre til at udnytte til at skabe vækst i virksomhederne. Vi er desuden gode til at hente EU-forskningsmidler hjem til Danmark, eksempelvis fra Horizon 2020, men Preben Birr-Pedersen mener, at vi skal blive bedre til at få projekterne ud i virksomhederne, så de ikke kun optræder i forskningsmiljøerne.

»Vi skal have de små og mellemstore virksomheder mere involveret i projekterne, og forny hvordan vi tænker samarbejde. Den høje grad af tillid, vi har i Danmark, er en styrke, som vi skal bruge til at lave stærke eksportpartnerskaber og lære at indgå i samarbejde med udenlandske partnere. Små og mellemstore virksomheder kan øve sig på denne type partnerskaber ved at deltage i innovationsprojekter inden for Horizon,« siger han. ’Horizon 2020’ udløber snart, men rammeprogrammet, der erstatter det, ’Horizon Europe’, ser, ifølge Preben Birr-Pedersen, ud til at blive endnu større og have endnu mere fokus på danske styrkepositioner.

Internationalt engagement

FN’s 17 verdensmål for Bæredygtig Udvikling handler netop om engagement i verden, hvor der skal arbejdes for at løse regionale og nationale udfordringer med globale konsekvenser.

»De danske styrkepositioner læner sig op ad verdensmålene, og vi vil gerne engagere os i at sprede vores kompetencer udenfor Danmark. Vi har nogle af de bedste forskere inden for energiområdet, og vi vil gerne udbrede den viden, vi har i Danmark. Det samme gælder for vores virksomheder, som i stigende grad er åbne for at indgå i internationale partnerskaber. Verdensmålene er ikke kun for de store organisationer, men skal fungere i øjenhøjde, så vi alle indgår aktivt i den bæredygtige udvikling,« siger Preben Birr-Pedersen.

Flere artikler

“Jeg er egentlig direktør for et SDG 6 & 13-selskab”

“Jeg er egentlig direktør for et SDG 6 & 13-selskab”

“Jeg er egentlig direktør for et SDG 6 & 13-selskab” Sponseret indhold af: Aarhus Universitet Grundfos har i mange år arbejdet bevidst med bæredygtighed som udgangspunkt for at skabe forretning, og med FN’s Verdensmål har selskabet fået en ny måde at italesætte deres...

»Verdensmål kan hjælpe erhvervslivet«

»Verdensmål kan hjælpe erhvervslivet«

»Verdensmål kan hjælpe erhvervslivet« Sponseret indhold af: Aarhus Universitet Da FN’s Verdensmål blev præsenteret i 2015, fik verdens nationer og virksomheder en fælles rettesnor for bæredygtighed. Men hvordan omsætter virksomhederne idealerne i verdensmålene til...

Gør verdensmål til forretning

Gør verdensmål til forretning

Gør verdensmål til forretning Sponseret indhold af: Stena Recycling Med ’Design for Recycling’ bistår virksomheden Stena Recycling sine kunder i en rejse mod cirkulær økonomi. En af kunderne er Grundfos, der bruger Stena i designfasen af nye og bæredygtige produkter....

Solid energi på bæredygtig facon

Solid energi på bæredygtig facon

Solid energi på bæredygtig facon: Klimavenlig vindenergi skal være en investering Sponseret indhold af: Solid Windpower Da den danske virksomhed Solid Windpower sadlede om til bæredygtig vindenergi, skulle det også være en rentabel forretning – ikke bare for dem selv,...

Verdensmål integreret på havnen

Verdensmål integreret på havnen

Verdensmål integreret på havnen Sponseret indhold af: LINDØ Port Of Odense LINDØ port of ODENSE integrerer FN’s Verdensmål i havnens CSR-arbejde – blandt andet i forhold til uddannelse, miljø, sikkerhed og sundhed. Tekst: Forfatteren FN’s verdensmål kan være en del af...

Køge Havn gør den blå motorvej grønnere

Køge Havn gør den blå motorvej grønnere

Køge Havn gør den blå motorvej grønnere Sponseret indhold af: Skandinavisk Transportcenter Havneudvidelsen syd for hovedstadsområdet med et stort landareal, flere tusinde ekstra kajmeter og en ny multiterminal skal facilitere en grøn udvikling for alle sine kunder....

Data og teknologi omsætte verdensmål til virkelighed

Data og teknologi omsætte verdensmål til virkelighed

Hos IBM Danmark tror man på, at data og teknologi kan hjælpe virksomheder med at indfri FN’s verdensmål. Virksomheden udviklerog leverer IT-serviceydelser, software og hardware til hele verden. Foto: IBM Data og teknologi omsætte verdensmål til virkelighed Sponseret...

Nutidens teknologi skaber fremtidens løsninger

Nutidens teknologi skaber fremtidens løsninger

Nutidens teknologi skaber fremtidens løsninger Sponseret indhold af: KAMSTRUP Et af FN’s verdensmål er at sikre, at alle har adgang til vand og sanitet, og at dette forvaltes bæredygtigt. Teknologien spiller en stor rolle i forhold til at nå målet, og løsningerne...

Når social ansvarlighed og forretning går hånd i hånd

Når social ansvarlighed og forretning går hånd i hånd

Når social ansvarlighed og forretning går hånd i hånd Sponseret indhold af: Aarhus Universitet Med FN’s 17 Verdensmål stilles endnu højere krav til virksomheders samfundsansvar og arbejde med CSR, corporate social responsibility. Vi har spurgt fire af industriens...

Medarbejdertrivsel er drivkraften

Medarbejdertrivsel er drivkraften

Medarbejdertrivsel er drivkraften Sponseret indhold af: LINDAB Hos Lindab tror man på, at en afgørende drivkraft i virksomheden er høj trivsel, lavt sygefravær, udvikling og talentprogrammer. Tekst: Forfatteren Den grundlæggende holdning hos Lindab, som er leverandør...

Det handler om hele tiden at blive bedre

Det handler om hele tiden at blive bedre

Bringer know-how ud og hjem: Det handler om hele tiden at blive bedre Sponseret indhold af: Vandcenter Syd VandCenter Syd har sin kerneforretning på Fyn. Virksomheden tager også sin viden ud til gavn i resten af verden, og det kommer i sidste ende kunderne til gode....

Rent vand er en vigtig del af en bæredygtig fremtid

Rent vand er en vigtig del af en bæredygtig fremtid

Rent vand er en vigtig del af en bæredygtig fremtid Sponseret indhold af: KRÜGER Med FN’s verdensmål er der taget hul på nogle af verdens helt store udfordringer, og rent vand er en vigtig faktor i forhold til at nå flere af dem. Bæredygtig teknologi og innovation...

Godt byggeri skal på dagsordenen

Godt byggeri skal på dagsordenen

Godt byggeri skal på dagsordenen Sponseret indhold af: Danske Tegl Bæredygtige byer og lokalsamfund er et af FN’s Verdensmål, og det burde inspirere os til at tage vores bygninger alvorligt og sætte godt byggeri på den politiske dagsorden. Tekst: Forfatteren Der...

Sådan kan virksomheder bruge FN’s verdensmål

Sådan kan virksomheder bruge FN’s verdensmål

Sådan kan virksomheder bruge FN’s verdensmål Sponseret indhold af: Aarhus Universitet Verdensmålene har skabt et globalt sprog, som giver virksomheder mulighed for at tale direkte ind i fælles visioner med kunder, investorer og regeringer i hele verden. Men det er...