FN's Verdensmål

Træning af driftsmedarbejder i Zambia. Foto: VandCenter Syd

Bringer know-how ud og hjem:

Det handler om hele tiden at blive bedre

Sponseret indhold af: Vandcenter Syd

15. oktober, 2018

VandCenter Syd har sin kerneforretning på Fyn. Virksomheden tager også sin viden ud til gavn i resten af verden, og det kommer i sidste ende kunderne til gode.

Når man har viden, så har man også et socialt ansvar.

Det er devisen hos fynske VandCenter Syd, der leverer rent drikkevand og håndterer spilde- og regnvand. Virksomheden er et aktieselskab med kommunale ejere og ligger i Odense. Samtidig med at være en driftsvirksomhed i lokalområdet, har VandCenter Syd også opgaver i både Danmark og udlandet, hvor deres praktiske know-how sælges til andre vandselskaber.

Tradition for ansvarlighed

VandCenter Syd besluttede tilbage i 2016 at understøtte FN’s verdensmål for at bidrage til den globale dagsorden. En beslutning, der lå i naturlig forlængelse af en lang tradition for at tage ansvar for mennesker, miljø og samfund. En række af deres indsatser har derfor længe understøttet en del af de mål, FN har sat.

»Ansvarlighed over for omverdenen er en integreret del af vores kultur. Som offentligt ejet virksomhed skal vi ikke tjene penge men skabe en værdi for samfundet,« siger direktør i VandCenter Syd, Mads Leth. Han peger på en række områder, hvor vandselskaber kan spille en vigtig rolle. Det drejer sig om f.eks. grøn energi, grundvandsbeskyttelse, kvaliteten af spildevandsrensning, bæredygtige indkøb og sikker vandforsyning.

VandCenter Syd ser FN’s verdensmål som et par briller, der giver virksomheden mulighed for at få øje på noget nyt.

»Det handler om at finde ud af, hvor der er et gab. Hvor vi kan tage ansvar. Hvor vi kan sætte nye aktiviteter i gang og ændre noget af det, vi gør i forvejen for at blive bedre. I øjeblikket arbejder vi hårdt på at finde ud af, hvor vi ellers skal sætte ind for at støtte op om verdensmålene,« siger Mads Leth.

Gøre godt og gøre forretning

Selvom der er masser af steder at sætte ind, så er VandCenter Syd ikke en filantropisk virksomhed.

»Vi er en monopolvirksomhed, og det giver os en ekstra forpligtelse til at forvalte vores økonomi fornuftigt,« siger Mads Leth.
Hos vandselskabet i Odense har man dog fundet en model, hvor man både kan gøre godt – og gøre forretning.

Gennem mange års satsning på udvikling og innovation er virksomheden i dag et sted, hvor man er langt fremme på metoder, der er interesse for i udlandet. Det giver konsulent- og undervisningsopgaver, som sikrer, at en bred pulje af kompetencer kan fastholdes i selskabet, selvom hele sektoren i disse år gennemgår en omfattende effektivisering.

»På den måde får de fynske kunder i sidste ende en bedre service og de input, medarbejderne får internationalt, hjælper også med at effektivisere vores kerneforretning,« siger Mads Leth.

Planter, skove og rejser til Zambia

Et af de projekter, som er lykkes med at ramme flere bundlinjer, var en undervisningsopgave i 2017-2018 under et større projekt hos Kafubu Water i det nordlige Zambia.

I projektet er flere vandværker, pumpestationer, ledningsnet og renseanlæg blevet renoveret, ombygget og automatiseret. VandCenter Syd var underleverandør og sendte undervisere til Zambia, der gav praktisk og teoretisk undervisning i brugen af de nye systemer og det nye udstyr.

»Vi er gode til mange ting her i Odense, men for at skabe en effekt skal vi udbrede det. Rent vand og renset spildevand er fundamentet for byer i hele verden, og det vil vi rigtig gerne være med til at sikre i det omfang, vi kan,« siger Mads Leth.

At tænke ud over hverdagens arbejde på matriklen i Odense gælder også for en anden af VandCenter Syds indsatser.

irksomheden har været med til at rejse den 360 hektar store skov Elmelund i Odense, hvor flere af dens vandboringer ligger placeret.

»Skoven betyder, at vi beskytter grundvandet for fremtidige generationer. Som investering betragtet er der meget længe, til vi ser et afkast. Men da vi som virksomhed tjener samfundets interesser, er vi ikke i tvivl om, at det er det rigtige at gøre,« siger Mads Leth.

Flere artikler

“Jeg er egentlig direktør for et SDG 6 & 13-selskab”

“Jeg er egentlig direktør for et SDG 6 & 13-selskab”

“Jeg er egentlig direktør for et SDG 6 & 13-selskab” Sponseret indhold af: Aarhus Universitet Grundfos har i mange år arbejdet bevidst med bæredygtighed som udgangspunkt for at skabe forretning, og med FN’s Verdensmål har selskabet fået en ny måde at italesætte deres...

»Verdensmål kan hjælpe erhvervslivet«

»Verdensmål kan hjælpe erhvervslivet«

»Verdensmål kan hjælpe erhvervslivet« Sponseret indhold af: Aarhus Universitet Da FN’s Verdensmål blev præsenteret i 2015, fik verdens nationer og virksomheder en fælles rettesnor for bæredygtighed. Men hvordan omsætter virksomhederne idealerne i verdensmålene til...

Gør verdensmål til forretning

Gør verdensmål til forretning

Gør verdensmål til forretning Sponseret indhold af: Stena Recycling Med ’Design for Recycling’ bistår virksomheden Stena Recycling sine kunder i en rejse mod cirkulær økonomi. En af kunderne er Grundfos, der bruger Stena i designfasen af nye og bæredygtige produkter....

Solid energi på bæredygtig facon

Solid energi på bæredygtig facon

Solid energi på bæredygtig facon: Klimavenlig vindenergi skal være en investering Sponseret indhold af: Solid Windpower Da den danske virksomhed Solid Windpower sadlede om til bæredygtig vindenergi, skulle det også være en rentabel forretning – ikke bare for dem selv,...

Verdensmål integreret på havnen

Verdensmål integreret på havnen

Verdensmål integreret på havnen Sponseret indhold af: LINDØ Port Of Odense LINDØ port of ODENSE integrerer FN’s Verdensmål i havnens CSR-arbejde – blandt andet i forhold til uddannelse, miljø, sikkerhed og sundhed. Tekst: Forfatteren FN’s verdensmål kan være en del af...

Køge Havn gør den blå motorvej grønnere

Køge Havn gør den blå motorvej grønnere

Køge Havn gør den blå motorvej grønnere Sponseret indhold af: Skandinavisk Transportcenter Havneudvidelsen syd for hovedstadsområdet med et stort landareal, flere tusinde ekstra kajmeter og en ny multiterminal skal facilitere en grøn udvikling for alle sine kunder....

Data og teknologi omsætte verdensmål til virkelighed

Data og teknologi omsætte verdensmål til virkelighed

Hos IBM Danmark tror man på, at data og teknologi kan hjælpe virksomheder med at indfri FN’s verdensmål. Virksomheden udviklerog leverer IT-serviceydelser, software og hardware til hele verden. Foto: IBM Data og teknologi omsætte verdensmål til virkelighed Sponseret...

Nutidens teknologi skaber fremtidens løsninger

Nutidens teknologi skaber fremtidens løsninger

Nutidens teknologi skaber fremtidens løsninger Sponseret indhold af: KAMSTRUP Et af FN’s verdensmål er at sikre, at alle har adgang til vand og sanitet, og at dette forvaltes bæredygtigt. Teknologien spiller en stor rolle i forhold til at nå målet, og løsningerne...

Når social ansvarlighed og forretning går hånd i hånd

Når social ansvarlighed og forretning går hånd i hånd

Når social ansvarlighed og forretning går hånd i hånd Sponseret indhold af: Aarhus Universitet Med FN’s 17 Verdensmål stilles endnu højere krav til virksomheders samfundsansvar og arbejde med CSR, corporate social responsibility. Vi har spurgt fire af industriens...

Medarbejdertrivsel er drivkraften

Medarbejdertrivsel er drivkraften

Medarbejdertrivsel er drivkraften Sponseret indhold af: LINDAB Hos Lindab tror man på, at en afgørende drivkraft i virksomheden er høj trivsel, lavt sygefravær, udvikling og talentprogrammer. Tekst: Forfatteren Den grundlæggende holdning hos Lindab, som er leverandør...

Rent vand er en vigtig del af en bæredygtig fremtid

Rent vand er en vigtig del af en bæredygtig fremtid

Rent vand er en vigtig del af en bæredygtig fremtid Sponseret indhold af: KRÜGER Med FN’s verdensmål er der taget hul på nogle af verdens helt store udfordringer, og rent vand er en vigtig faktor i forhold til at nå flere af dem. Bæredygtig teknologi og innovation...

Godt byggeri skal på dagsordenen

Godt byggeri skal på dagsordenen

Godt byggeri skal på dagsordenen Sponseret indhold af: Danske Tegl Bæredygtige byer og lokalsamfund er et af FN’s Verdensmål, og det burde inspirere os til at tage vores bygninger alvorligt og sætte godt byggeri på den politiske dagsorden. Tekst: Forfatteren Der...

Sådan kan virksomheder bruge FN’s verdensmål

Sådan kan virksomheder bruge FN’s verdensmål

Sådan kan virksomheder bruge FN’s verdensmål Sponseret indhold af: Aarhus Universitet Verdensmålene har skabt et globalt sprog, som giver virksomheder mulighed for at tale direkte ind i fælles visioner med kunder, investorer og regeringer i hele verden. Men det er...