FN's Verdensmål

Adm. direktør Mads Lebech, Industriens Fond Foto: Industriens Fond

Fra Filantropi til Forretning

15. oktober, 2018

21 virksomheder har sat sig i spidsen for at udvikle forretningsmodeller, som skal bidrage til en bæredytig udvikling.

Adm. direktør Karsten Dybvad, Dansk Industri Foto: Dansk Industri

Dansk Industri og Industriens Fond har i samarbejde med Global Compact Network Denmark skudt et stort og ambitiøst projekt i gang med titlen ”FN’s verdensmål – Fra Filantropi til Forretning”.

Projektet omfatter 21 virksomheder, der alle arbejder aktivt for at udvikle nye forretningsmodeller, som skal bidrage til en bæredygtig udvikling og samtidig styrke forretningen. Virksomhederne vil efterfølgende være danske klasseeksempler på, hvordan man kan gøre en forretning ud af at løse nogle af de vigtigste udfordringer, vores samfund står over for.

De 17 fælles verdensmål for klodens tilstand og befolkning i 2030 er pejlemærker for både offentlige og private aktører i hele verden. De skaber en global bevægelse og en stigende tendens til, at markedet kræver fokus på bæredygtige produkter. Det betyder, at investeringer og partnerskaber i stigende grad bliver knyttet til én eller flere af FN’s mål i form af krav, incitamenter og betingelser til virksomheder i hele verden.

Projektet omfatter 21 virksomheder, der alle arbejder aktivt for at udvikle nye forretningsmodeller, som skal bidrage til en bæredygtig udvikling og samtidig styrke forretningen.

Der er med andre ord skabt en helt ny ramme og et fælles, globalt sprog. Forretningsmodeller, der taler ind i det, som for mange kan blive en væsentlig konkurrencefordel. Og de virksomheder, som leverer innovative løsninger, der bidrager til at løse verdens største problemer, er også morgendagens vindere. På den måde giver verdens store udfordringer også nye muligheder for mange virksomheder.

For andre virksomheder er verdensmålene et vink med en vognstang om at sadle om eller tænke i nye baner. Klimaforandringer, urbanisering, knaphed på ressourcer og befolkningstilvækst kan udgøre trusler for virksomhederne. Når kaffebønderne i Afrika ikke kan tjene nok penge i plantagerne, søger de mod byerne. Det er for eksempel en trussel for kaffeproducenten i Danmark, som er afhængig af en fast forsyning af kaffebønner. Derfor underviser en virksomhed som Peter Larsen Kaffe A/S de lokale bønder i at skabe miljømæssige og rentable plantager til gavn for virksomheden, miljøet og den lokale befolkning.

Virksomhedernes arbejde med verdensmålene er ikke filantropi – det er slet og ret et spørgsmål om strategisk forretningsudvikling, konkurrencekraft og license to operate.

Derfor arbejder mange virksomheder allerede med at balancere deres økonomiske nøgletal med en miljømæssig og samfundsansvarlig bundlinje. De har oplevet, at det skaber øget værdi for dem selv og for samfundets balance, når de integrerer bæredygtighed i deres forretning. Potentialet for danske eksporteventyr baseret på FN’s verdensmål er stort. Bæredygtighed spiller direkte ind i Danmarks internationale styrkepositioner. Det gælder for eksempel grøn energi, vand, miljø, fødevareteknologi og cirkulær økonomi. Nu handler det om at værne om og udbygge disse styrkepositioner – for konkurrencen bliver hårdere.

Det kræver, at virksomhederne formår at integrere verdensmålene i nye forretningsmodeller, og det er lettere sagt end gjort. Projektet ”Fra Filantropi til Forretning” er en meget ambitiøs satsning fra dansk erhvervsliv, som skal sikre, at det lykkes.

Følg med på sdgforretning.dk og på LinkedIn: DI – Fra Filantropi til Forretning.

Flere artikler

“Jeg er egentlig direktør for et SDG 6 & 13-selskab”

“Jeg er egentlig direktør for et SDG 6 & 13-selskab”

“Jeg er egentlig direktør for et SDG 6 & 13-selskab” Sponseret indhold af: Aarhus Universitet Grundfos har i mange år arbejdet bevidst med bæredygtighed som udgangspunkt for at skabe forretning, og med FN’s Verdensmål har selskabet fået en ny måde at italesætte deres...

»Verdensmål kan hjælpe erhvervslivet«

»Verdensmål kan hjælpe erhvervslivet«

»Verdensmål kan hjælpe erhvervslivet« Sponseret indhold af: Aarhus Universitet Da FN’s Verdensmål blev præsenteret i 2015, fik verdens nationer og virksomheder en fælles rettesnor for bæredygtighed. Men hvordan omsætter virksomhederne idealerne i verdensmålene til...

Gør verdensmål til forretning

Gør verdensmål til forretning

Gør verdensmål til forretning Sponseret indhold af: Stena Recycling Med ’Design for Recycling’ bistår virksomheden Stena Recycling sine kunder i en rejse mod cirkulær økonomi. En af kunderne er Grundfos, der bruger Stena i designfasen af nye og bæredygtige produkter....

Solid energi på bæredygtig facon

Solid energi på bæredygtig facon

Solid energi på bæredygtig facon: Klimavenlig vindenergi skal være en investering Sponseret indhold af: Solid Windpower Da den danske virksomhed Solid Windpower sadlede om til bæredygtig vindenergi, skulle det også være en rentabel forretning – ikke bare for dem selv,...

Verdensmål integreret på havnen

Verdensmål integreret på havnen

Verdensmål integreret på havnen Sponseret indhold af: LINDØ Port Of Odense LINDØ port of ODENSE integrerer FN’s Verdensmål i havnens CSR-arbejde – blandt andet i forhold til uddannelse, miljø, sikkerhed og sundhed. Tekst: Forfatteren FN’s verdensmål kan være en del af...

Køge Havn gør den blå motorvej grønnere

Køge Havn gør den blå motorvej grønnere

Køge Havn gør den blå motorvej grønnere Sponseret indhold af: Skandinavisk Transportcenter Havneudvidelsen syd for hovedstadsområdet med et stort landareal, flere tusinde ekstra kajmeter og en ny multiterminal skal facilitere en grøn udvikling for alle sine kunder....

Data og teknologi omsætte verdensmål til virkelighed

Data og teknologi omsætte verdensmål til virkelighed

Hos IBM Danmark tror man på, at data og teknologi kan hjælpe virksomheder med at indfri FN’s verdensmål. Virksomheden udviklerog leverer IT-serviceydelser, software og hardware til hele verden. Foto: IBM Data og teknologi omsætte verdensmål til virkelighed Sponseret...

Nutidens teknologi skaber fremtidens løsninger

Nutidens teknologi skaber fremtidens løsninger

Nutidens teknologi skaber fremtidens løsninger Sponseret indhold af: KAMSTRUP Et af FN’s verdensmål er at sikre, at alle har adgang til vand og sanitet, og at dette forvaltes bæredygtigt. Teknologien spiller en stor rolle i forhold til at nå målet, og løsningerne...

Når social ansvarlighed og forretning går hånd i hånd

Når social ansvarlighed og forretning går hånd i hånd

Når social ansvarlighed og forretning går hånd i hånd Sponseret indhold af: Aarhus Universitet Med FN’s 17 Verdensmål stilles endnu højere krav til virksomheders samfundsansvar og arbejde med CSR, corporate social responsibility. Vi har spurgt fire af industriens...

Medarbejdertrivsel er drivkraften

Medarbejdertrivsel er drivkraften

Medarbejdertrivsel er drivkraften Sponseret indhold af: LINDAB Hos Lindab tror man på, at en afgørende drivkraft i virksomheden er høj trivsel, lavt sygefravær, udvikling og talentprogrammer. Tekst: Forfatteren Den grundlæggende holdning hos Lindab, som er leverandør...

Det handler om hele tiden at blive bedre

Det handler om hele tiden at blive bedre

Bringer know-how ud og hjem: Det handler om hele tiden at blive bedre Sponseret indhold af: Vandcenter Syd VandCenter Syd har sin kerneforretning på Fyn. Virksomheden tager også sin viden ud til gavn i resten af verden, og det kommer i sidste ende kunderne til gode....

Rent vand er en vigtig del af en bæredygtig fremtid

Rent vand er en vigtig del af en bæredygtig fremtid

Rent vand er en vigtig del af en bæredygtig fremtid Sponseret indhold af: KRÜGER Med FN’s verdensmål er der taget hul på nogle af verdens helt store udfordringer, og rent vand er en vigtig faktor i forhold til at nå flere af dem. Bæredygtig teknologi og innovation...

Godt byggeri skal på dagsordenen

Godt byggeri skal på dagsordenen

Godt byggeri skal på dagsordenen Sponseret indhold af: Danske Tegl Bæredygtige byer og lokalsamfund er et af FN’s Verdensmål, og det burde inspirere os til at tage vores bygninger alvorligt og sætte godt byggeri på den politiske dagsorden. Tekst: Forfatteren Der...