FN's Verdensmål

Grundfos Recycling afdeling som adskiller returpumper fra markedet Fotos: Grundfos, Communication department

Gør verdensmål til forretning

Sponseret indhold af: Stena Recycling

15. oktober, 2018

Med ’Design for Recycling’ bistår virksomheden Stena Recycling sine kunder i en rejse mod cirkulær økonomi. En af kunderne er Grundfos, der bruger Stena
i designfasen af nye og bæredygtige produkter.

Stena Recycling A/S har en vision om, at man i 2030 vil leve i et samfund uden affaldsdeponering og forbrænding, hvor materialerne i stedet indgår i en cirkulær økonomi. Visionen går i spænd med FN’s verdensmål nummer 12: ’Ansvarligt forbrug og produktion’.

»Vi har altid arbejdet med genvinding. Verdensmålene betyder blot, at vi nu har et fælles sprog for at adressere forretningsmuligheder og udfordringer. Målene gør det mere enkelt at kommunikere både internt og eksternt – det er blevet et globalt sprog. Det er blevet lettere at italesætte udfordringer ud fra målene på tværs af brancher, og dermed finde fælles løsninger,« siger Rikke Helstrup, der er bæredygtighedschef i Stena Recycling.

Et af midlerne til at nå målet er ’Design for Recycling’, hvor Stena hjælper produktudviklere til at designe produkter, der kan genanvendes i praksis og ikke bare i teorien. En stor del af et produkts miljøpåvirkning afgøres nemlig allerede i designfasen, hvor især materialevalget spiller en stor rolle.

»Vores partnerskab med Grundfos er et godt eksempel på, hvordan Stena understøtter verdensmålene. Med vores ekspertise og kendskab til materialer giver vi rådgivning til sammensætning og udvælgelse af materialer til næste generations industripumper.

igesom vi også har et ansvar for at sikre, at materialer fra restproduktion kan genvindes og bruges i ny produktion til Grundfos-produkter. Dermed øges genanvendelsesgraden markant. Det er en naturlig del af vores DNA, at materialer skal cirkulere, og Grundfos er en af de virksomheder, som også har et særligt fokus på netop det. En målsætning vi kun kan nå med et tæt partnerskab,« siger Jimmi Olsen, der er marketingschef i Stena Recycling.

Rådgivning om materialer

Katrina Sonne Einhorn er leder af afdelingen for ’Product Compliance’ i Grundfos, der er en del af udviklingsafdelingen i Grundfos, hvor der arbejdes med at facilitere, at bæredygtighed tænkes ind i produktet.

»Vi har haft et samarbejde med Stena om ’Recyclability Reports’, der analyserer vores eksisterende produkter og giver os nogle anbefalinger og oplysninger om, hvad vi har gjort, og hvad vi kunne gøre anderledes, hvis produktet skulle være endnu lettere at pille fra hinanden og genbruge,« siger hun.

Her får Grundfos informationer om de materialer, man har valgt at bruge i produktet.

»Det kan være, at nogle af komponenterne i produktet er sværere at genbruge end andre, eller at man kan erstatte et materiale med et mere genanvendeligt. Den tankegang arbejder vi med at få ind i designet af fremtidige produkter,« siger hun.

Rikke Hvid Frederiksen er ’Environment Manager’ i Grundfos. Hun står for affaldshåndteringen i den daglige drift, hvor hun samarbejder med Stena, der håndterer restproduktionsmetaller for Grundfos. Hun er ikke i tvivl om, at Stena er en af de virksomheder i Danmark, der er bedst til at håndtere genanvendelse af metaller.

»Vi har haft et mangeårigt samarbejde, hvor vi over tid har optimeret processerne. Stena kender os og ved, hvad vi har. Og vi ser selvfølgelig frem til yderligere optimering af processer med en endnu større cirkulær økonomivinkel.

Cirkulær økonomi på agendaen

Grundfos har i mange år arbejdet med at minimere brugen af materialer i virksomhedens produkter. I 2015 begyndte virksomheden for alvor at tage hul på snakken om, hvordan materialerne kan genbruges. Peter Meulengracht Jensen er ’Senior Environmental Manager’ i Grundfos, og ifølge ham er cirkulær økonomi en spirende agenda i virksomheden.

»Det er en rejse, vi har besluttet at tage, fordi det betyder noget for miljøpåvirkningen i vores værdikæde,« siger han.

Samtidig har det givet Grundfos mulighed for at skabe nogle arbejdspladser med tilknytning til cirkulær økonomi for de medarbejdere, der er ansat på særlige vilkår. De arbejder med at skille pumperne ad og sortere materialerne, når Grundfos får pumperne retur fra markedet.

»Det er startet op som en miljø- og CSR-agenda, og nu er vi så ved at se på, om vi kan få sund økonomi i det, så vi kan skalere det globalt,« siger han.

Flere artikler

“Jeg er egentlig direktør for et SDG 6 & 13-selskab”

“Jeg er egentlig direktør for et SDG 6 & 13-selskab”

“Jeg er egentlig direktør for et SDG 6 & 13-selskab” Sponseret indhold af: Aarhus Universitet Grundfos har i mange år arbejdet bevidst med bæredygtighed som udgangspunkt for at skabe forretning, og med FN’s Verdensmål har selskabet fået en ny måde at italesætte deres...

»Verdensmål kan hjælpe erhvervslivet«

»Verdensmål kan hjælpe erhvervslivet«

»Verdensmål kan hjælpe erhvervslivet« Sponseret indhold af: Aarhus Universitet Da FN’s Verdensmål blev præsenteret i 2015, fik verdens nationer og virksomheder en fælles rettesnor for bæredygtighed. Men hvordan omsætter virksomhederne idealerne i verdensmålene til...

Solid energi på bæredygtig facon

Solid energi på bæredygtig facon

Solid energi på bæredygtig facon: Klimavenlig vindenergi skal være en investering Sponseret indhold af: Solid Windpower Da den danske virksomhed Solid Windpower sadlede om til bæredygtig vindenergi, skulle det også være en rentabel forretning – ikke bare for dem selv,...

Verdensmål integreret på havnen

Verdensmål integreret på havnen

Verdensmål integreret på havnen Sponseret indhold af: LINDØ Port Of Odense LINDØ port of ODENSE integrerer FN’s Verdensmål i havnens CSR-arbejde – blandt andet i forhold til uddannelse, miljø, sikkerhed og sundhed. Tekst: Forfatteren FN’s verdensmål kan være en del af...

Køge Havn gør den blå motorvej grønnere

Køge Havn gør den blå motorvej grønnere

Køge Havn gør den blå motorvej grønnere Sponseret indhold af: Skandinavisk Transportcenter Havneudvidelsen syd for hovedstadsområdet med et stort landareal, flere tusinde ekstra kajmeter og en ny multiterminal skal facilitere en grøn udvikling for alle sine kunder....

Data og teknologi omsætte verdensmål til virkelighed

Data og teknologi omsætte verdensmål til virkelighed

Hos IBM Danmark tror man på, at data og teknologi kan hjælpe virksomheder med at indfri FN’s verdensmål. Virksomheden udviklerog leverer IT-serviceydelser, software og hardware til hele verden. Foto: IBM Data og teknologi omsætte verdensmål til virkelighed Sponseret...

Nutidens teknologi skaber fremtidens løsninger

Nutidens teknologi skaber fremtidens løsninger

Nutidens teknologi skaber fremtidens løsninger Sponseret indhold af: KAMSTRUP Et af FN’s verdensmål er at sikre, at alle har adgang til vand og sanitet, og at dette forvaltes bæredygtigt. Teknologien spiller en stor rolle i forhold til at nå målet, og løsningerne...

Når social ansvarlighed og forretning går hånd i hånd

Når social ansvarlighed og forretning går hånd i hånd

Når social ansvarlighed og forretning går hånd i hånd Sponseret indhold af: Aarhus Universitet Med FN’s 17 Verdensmål stilles endnu højere krav til virksomheders samfundsansvar og arbejde med CSR, corporate social responsibility. Vi har spurgt fire af industriens...

Medarbejdertrivsel er drivkraften

Medarbejdertrivsel er drivkraften

Medarbejdertrivsel er drivkraften Sponseret indhold af: LINDAB Hos Lindab tror man på, at en afgørende drivkraft i virksomheden er høj trivsel, lavt sygefravær, udvikling og talentprogrammer. Tekst: Forfatteren Den grundlæggende holdning hos Lindab, som er leverandør...

Det handler om hele tiden at blive bedre

Det handler om hele tiden at blive bedre

Bringer know-how ud og hjem: Det handler om hele tiden at blive bedre Sponseret indhold af: Vandcenter Syd VandCenter Syd har sin kerneforretning på Fyn. Virksomheden tager også sin viden ud til gavn i resten af verden, og det kommer i sidste ende kunderne til gode....

Rent vand er en vigtig del af en bæredygtig fremtid

Rent vand er en vigtig del af en bæredygtig fremtid

Rent vand er en vigtig del af en bæredygtig fremtid Sponseret indhold af: KRÜGER Med FN’s verdensmål er der taget hul på nogle af verdens helt store udfordringer, og rent vand er en vigtig faktor i forhold til at nå flere af dem. Bæredygtig teknologi og innovation...

Godt byggeri skal på dagsordenen

Godt byggeri skal på dagsordenen

Godt byggeri skal på dagsordenen Sponseret indhold af: Danske Tegl Bæredygtige byer og lokalsamfund er et af FN’s Verdensmål, og det burde inspirere os til at tage vores bygninger alvorligt og sætte godt byggeri på den politiske dagsorden. Tekst: Forfatteren Der...

Sådan kan virksomheder bruge FN’s verdensmål

Sådan kan virksomheder bruge FN’s verdensmål

Sådan kan virksomheder bruge FN’s verdensmål Sponseret indhold af: Aarhus Universitet Verdensmålene har skabt et globalt sprog, som giver virksomheder mulighed for at tale direkte ind i fælles visioner med kunder, investorer og regeringer i hele verden. Men det er...