FN's Verdensmål

“Jeg er egentlig direktør for et SDG 6 & 13-selskab”

15. oktober, 2018

Grundfos har i mange år arbejdet bevidst med bæredygtighed som udgangspunkt for at skabe forretning, og med FN’s Verdensmål har selskabet fået en ny måde at italesætte deres formål. Det fortæller administrerende direktør, Mads Nipper, i dette interview.

Mads Nipper er CEO i Grundfos. Foto: Grundfos

»Hvis jeg spoler tilbage og tænker på, hvad der er Grundfos’ historik, så har der været rigtig meget fokus på, hvordan vi kan reducere verdens energiforbrug, for det er jo noget af det, vi har været supereffektive til,« siger Mads Nipper med reference til deres succesfulde pumpesystemer.

Ambitionen om at gøre en forskel i verden er selve årsagen til, at Mads Nipper valgte at slutte sig til Grundfos for 4,5 år siden, og på den måde repræsenterer verdensmålene ikke noget fundamentalt nyt i firmaets indstilling. Alligevel har de haft betydning for, hvordan Grundfos arbejder med bæredygtighed.

»Verdensmålene er jo en rigtig god måde at navigere i, hvad “bæredygtighed” egentlig betyder i et nutidigt sprog,« siger Mads Nipper.

Globale ambitioner

Hos Grundfos startede verdensmålene en proces i ledelsen, som gik ud på at afdække de områder, hvor Grundfos kunne have størst mulighed for at påvirke dagsordenen.

»Selvom vi kan bidrage på alle 17 mål uden undtagelse, så ville vi meget hellere fokusere og sige, at det er verdensmål 6 og 13, vi fundamentalt set drejer os om som selskab. Vi vil fortælle vores børn og børnebørn om, at vi har været en global hovedspiller i at adressere verdens to største problemer med vand og klima,« fortæller Mads Nipper.

Grundfos bruger verdensmålene i deres strategiproces, når selskabet lægger sig fast på prioriteter og allokerer ressourcer, for de hjælper til at blive endnu klarere på deres mål.

»Og så er det klart, at det hjælper os på vores positionering både i offentligheden og i forhold til at tale med vores kunder,« siger Mads Nipper.

Vend om på værdierne

Kommunikationsmæssigt er der, ifølge direktøren, sket et skifte i den måde virksomheder generelt taler om bæredygtighed på. Og det skifte mener han, er kommet med FN’s Verdensmål.

»Jeg vil våge den påstand, at indtil verdensmålene kom, var der egentlig rigtig mange som tænkte bæredygtighed ret defensivt. Formålet var primært at undgå at komme i problemer,« forklarer Mads Nipper. I dag har verdensmålene skubbet til virksomhedernes indstilling, og hos Grundfos har det givet anledning til en refokusering i forhold til målet om at skabe værdi. For hvad er “værdi” egentlig? Den traditionelle opfattelse af, at en virksomheds ultimative mål er at tjene penge, bliver, ifølge Mads Nipper, nuanceret af verdensmålene.

»Måske skal vi ændre det således, at det ultimative mål faktisk er at skabe en bæredygtig virksomhed, der på lang sigt kan bidrage til at løse nogle af verdens problemer til glæde for mennesker verden over,« foreslår Mads Nipper, som understreger, at virksomheden stadig skal tjene penge, men at det bør være sekundært i forhold til bæredygtighedsmålene.

»Jeg ved godt, at det kan lyde provokerende populistisk, det er ikke ment sådan. Men jeg er egentlig direktør for et SDG 6 og 13-selskab, hvis hovedforretning i dag primært består af pumper,« siger Grundfos’ direktør. Han understreger, at det ikke er sagt med nogen form for disrespekt for pumper. Pumper har nemlig gjort Grundfos til det, det er i dag, men det åbner ifølge Mads Nipper for meget nytænkning og innovation at vende tankegangen om.

“Jeg dømmer ikke nogen virksomheder, men man er nødt til at gøre op med sig selv, hvordan man egentlig definerer værdiskabelse. Og der er jeg så privilegeret at arbejde for et selskab, hvor profit ikke er et mål i sig selv,« siger administrerende direktør for Grundfos, Mads Nipper.

GRUNDFOS arbejder primært med verdensmål 6 og 13:

Verdensmål 6 handler om rent vand & sanitet og præsenterer syv konkrete delmål, der skal sikre, at alle har adgang til vand og sanitet, og at dette forvaltes på en bæredygtig måde. Succesen måles blandt andet på borgernære tiltag, som hvor stor en andel af befolkningen, der har adgang til rent drikkevand, håndvaske med sæbe og vand, samt hvordan spildevandet håndteres. Der indgår også succeskriterier for de mere tekniske dele af vandmålet samt administrative processer og mængden af samarbejde på tværs af landegrænser.

I verdensmål 13 ligger en generel klimaindsats, som dækker over fem ambitiøse mål, der skal bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser. Det drejer sig eksempelvis om tiltag, der styrker modstandskraften og tilpasningsevnen i områder, der udsættes for klimarelaterede naturkatastrofer. Integrere tiltag mod klimaforandringer på politisk niveau og forbedre undervisning og viden om tidlig varsling om klimaændringer samt til at modvirke og begrænse skaderne. Succeskriterierne lægger sig blandt andet til at mindske antallet af døde, tilskadekomne og berørte af katastrofer. På samme måde er antallet af lande som har integreret tilpasninger og modvirkninger mod katastrofer et mål for succes, og endelig fremhæves implementering af strategier til at mindske udledningen uden at bremse fødevareproduktionen som kriterium for at nå verdensmål 13.

Flere artikler

»Verdensmål kan hjælpe erhvervslivet«

»Verdensmål kan hjælpe erhvervslivet«

»Verdensmål kan hjælpe erhvervslivet« Sponseret indhold af: Aarhus Universitet Da FN’s Verdensmål blev præsenteret i 2015, fik verdens nationer og virksomheder en fælles rettesnor for bæredygtighed. Men hvordan omsætter virksomhederne idealerne i verdensmålene til...

Gør verdensmål til forretning

Gør verdensmål til forretning

Gør verdensmål til forretning Sponseret indhold af: Stena Recycling Med ’Design for Recycling’ bistår virksomheden Stena Recycling sine kunder i en rejse mod cirkulær økonomi. En af kunderne er Grundfos, der bruger Stena i designfasen af nye og bæredygtige produkter....

Solid energi på bæredygtig facon

Solid energi på bæredygtig facon

Solid energi på bæredygtig facon: Klimavenlig vindenergi skal være en investering Sponseret indhold af: Solid Windpower Da den danske virksomhed Solid Windpower sadlede om til bæredygtig vindenergi, skulle det også være en rentabel forretning – ikke bare for dem selv,...

Verdensmål integreret på havnen

Verdensmål integreret på havnen

Verdensmål integreret på havnen Sponseret indhold af: LINDØ Port Of Odense LINDØ port of ODENSE integrerer FN’s Verdensmål i havnens CSR-arbejde – blandt andet i forhold til uddannelse, miljø, sikkerhed og sundhed. Tekst: Forfatteren FN’s verdensmål kan være en del af...

Køge Havn gør den blå motorvej grønnere

Køge Havn gør den blå motorvej grønnere

Køge Havn gør den blå motorvej grønnere Sponseret indhold af: Skandinavisk Transportcenter Havneudvidelsen syd for hovedstadsområdet med et stort landareal, flere tusinde ekstra kajmeter og en ny multiterminal skal facilitere en grøn udvikling for alle sine kunder....

Data og teknologi omsætte verdensmål til virkelighed

Data og teknologi omsætte verdensmål til virkelighed

Hos IBM Danmark tror man på, at data og teknologi kan hjælpe virksomheder med at indfri FN’s verdensmål. Virksomheden udviklerog leverer IT-serviceydelser, software og hardware til hele verden. Foto: IBM Data og teknologi omsætte verdensmål til virkelighed Sponseret...

Nutidens teknologi skaber fremtidens løsninger

Nutidens teknologi skaber fremtidens løsninger

Nutidens teknologi skaber fremtidens løsninger Sponseret indhold af: KAMSTRUP Et af FN’s verdensmål er at sikre, at alle har adgang til vand og sanitet, og at dette forvaltes bæredygtigt. Teknologien spiller en stor rolle i forhold til at nå målet, og løsningerne...

Når social ansvarlighed og forretning går hånd i hånd

Når social ansvarlighed og forretning går hånd i hånd

Når social ansvarlighed og forretning går hånd i hånd Sponseret indhold af: Aarhus Universitet Med FN’s 17 Verdensmål stilles endnu højere krav til virksomheders samfundsansvar og arbejde med CSR, corporate social responsibility. Vi har spurgt fire af industriens...

Medarbejdertrivsel er drivkraften

Medarbejdertrivsel er drivkraften

Medarbejdertrivsel er drivkraften Sponseret indhold af: LINDAB Hos Lindab tror man på, at en afgørende drivkraft i virksomheden er høj trivsel, lavt sygefravær, udvikling og talentprogrammer. Tekst: Forfatteren Den grundlæggende holdning hos Lindab, som er leverandør...

Det handler om hele tiden at blive bedre

Det handler om hele tiden at blive bedre

Bringer know-how ud og hjem: Det handler om hele tiden at blive bedre Sponseret indhold af: Vandcenter Syd VandCenter Syd har sin kerneforretning på Fyn. Virksomheden tager også sin viden ud til gavn i resten af verden, og det kommer i sidste ende kunderne til gode....

Rent vand er en vigtig del af en bæredygtig fremtid

Rent vand er en vigtig del af en bæredygtig fremtid

Rent vand er en vigtig del af en bæredygtig fremtid Sponseret indhold af: KRÜGER Med FN’s verdensmål er der taget hul på nogle af verdens helt store udfordringer, og rent vand er en vigtig faktor i forhold til at nå flere af dem. Bæredygtig teknologi og innovation...

Godt byggeri skal på dagsordenen

Godt byggeri skal på dagsordenen

Godt byggeri skal på dagsordenen Sponseret indhold af: Danske Tegl Bæredygtige byer og lokalsamfund er et af FN’s Verdensmål, og det burde inspirere os til at tage vores bygninger alvorligt og sætte godt byggeri på den politiske dagsorden. Tekst: Forfatteren Der...

Sådan kan virksomheder bruge FN’s verdensmål

Sådan kan virksomheder bruge FN’s verdensmål

Sådan kan virksomheder bruge FN’s verdensmål Sponseret indhold af: Aarhus Universitet Verdensmålene har skabt et globalt sprog, som giver virksomheder mulighed for at tale direkte ind i fælles visioner med kunder, investorer og regeringer i hele verden. Men det er...