FN's Verdensmål

Når social ansvarlighed og forretning går hånd i hånd

15. oktober, 2018

Med FN’s 17 Verdensmål stilles endnu højere krav til virksomheders samfundsansvar og arbejde med CSR, corporate social responsibility. Vi har spurgt fire af industriens spidser: Hvordan kan social ansvarlighed og det at drive forretning forenes?Mette Brøndum, administrerende direktør, Lindab

»Social ansvarlighed er mange ting. For os handler det også om at sikre, at vores medarbejdere trives. Ingen virksomhed er bedre end de medarbejdere, som arbejder i den. Det er medarbejderne, som driver virksomheden. God ledelse giver glade medarbejdere, og glade medarbejdere er mere motiverede, de tiltrækker nye medarbejdere og bliver længere i virksomheden. Derfor er det også en god forretning at tage socialt ansvar for sine medarbejdere.

Vi er ikke WHO, men vi er stolte af vores virksomhed, og det ansvar vi tager for verden. Vi tager samfundsansvar hver dag. Vores hovedprodukt er tyndpladestål, og stål er det mest genanvendelige materiale i verden. Det kan smeltes og bruges igen flere gange, uden det bliver dårligt. Den måde, vi bearbejder vores produkter på, er altid med fokus på ikke at belaste miljøet. Det handler om at tænke i ressourcer, energi, spild, automatisering og digitalisering. Det er fokusområder, som alle sammen gør, at produkterne kan leve længere og genbruges let.«Gitte K. Nielsen, administrerende direktør, Danske Tegl

Langt hen ad vejen handler CSR om almindelig sund fornuft og ansvarlig opførsel. Social, politisk og økonomisk ansvarlighed er tidens forretnings- og konkurrencemulighed, for de som forstår at gøre det rigtigt. Ser man på sin forretning med CSR-briller og analyserer data, vil man nemlig opdage, at der er områder, hvor man reelt kan forbedre og optimere sin forretning og dermed optimere sin bundlinje. Frontløbere som Novo Nordisk og Carlsberg har været gode til at fortælle verden, at de tager deres samfundsansvar alvorligt. På den måde skal CSR også ses som en mulighed for branding — så længe virksomheden selvfølgelig løfter det samfundsansvar, som den lover at gøre.

Teglværkerne i Danmark er godt med, hvad angår CSR. Der er ikke noget spild i produktionen af tegl, hvor alt materialet kan genbruges og recirkuleres. Ressourcerne bliver derfor udnyttet til fulde. På det sociale plan har teglværkerne haft stor succes med at hjælpe flygtninge med at komme i arbejde.«Mads Leth, administrerende direktør, Vandcenter Syd

»Ansvarlighed er en helt grundlæggende værdi i VandCenter Syd. Det er både grundstenen i vores fundament og det, der driver os i vores daglige virke. Som offentligt ejet monopolvirksomhed er vi forpligtet til at forvalte vores økonomi ansvarligt og tænke langsigtet. Vi har et særligt ansvar over for de mennesker, som vi arbejder for – nemlig vores kunder og det samfund, vi er en del af – og for at bidrage til en bæredygtig udvikling af samfundet.

Vi har gennem en årrække arbejdet målrettet med CSR. Vi har tilsluttet os FN’s Global Compact og har et ønske om at understøtte FN’s verdensmål. Konkret har vi på medarbejdersiden arbejdet med kompetenceudvikling, sundhed, sikkerhed og trivsel, da vi har et stort ansvar over for vores ansatte. Alt det er med til at drive udviklingen frem i det daglige, så vi sikrer et godt arbejdsmiljø, en høj grad af innovation samt bæredygtige og effektive processer, hvilket gør, at vi kan drive en god forretning.«Anne Abraham, HR- og kommunikationsdirektør, Krüger

»Vi oplever ikke, at der er noget modsætningsforhold mellem at være socialt ansvarlig og drive en profitabel virksomhed — tværtimod. Vi er helt overbeviste om, at virksomhederne er en væsentlig del af løsningen, når man ser på omfanget af verdens udfordringer, og vi forventer, at det inden for få år bliver en afgørende faktor ved valg af samarbejdspartnere. Vi er en virksomhed, der blandt andet arbejder for at udbrede adgang til rent vand og ordentlige, sanitære forhold i hele verden. Rent vand er en forudsætning for det stærke og bæredygtige lokalsamfund. På den måde er bæredygtighed og social bevidsthed fuldstændigt integreret i vores forretningsmodel. Vi tilbyder en løsning, som omdanner et traditionelt renseanlæg til et ressource-anlæg. Herved betragtes spildevand ikke længere som affald, men som vand fyldt med ressourcer. Der genvindes energi, gødning og rent vand. Det bidrager til mål om rent vand, men også til ansvarligt forbrug og produktion og nyder stor bevågenhed i hele verden.«

Flere artikler

“Jeg er egentlig direktør for et SDG 6 & 13-selskab”

“Jeg er egentlig direktør for et SDG 6 & 13-selskab”

“Jeg er egentlig direktør for et SDG 6 & 13-selskab” Sponseret indhold af: Aarhus Universitet Grundfos har i mange år arbejdet bevidst med bæredygtighed som udgangspunkt for at skabe forretning, og med FN’s Verdensmål har selskabet fået en ny måde at italesætte deres...

»Verdensmål kan hjælpe erhvervslivet«

»Verdensmål kan hjælpe erhvervslivet«

»Verdensmål kan hjælpe erhvervslivet« Sponseret indhold af: Aarhus Universitet Da FN’s Verdensmål blev præsenteret i 2015, fik verdens nationer og virksomheder en fælles rettesnor for bæredygtighed. Men hvordan omsætter virksomhederne idealerne i verdensmålene til...

Gør verdensmål til forretning

Gør verdensmål til forretning

Gør verdensmål til forretning Sponseret indhold af: Stena Recycling Med ’Design for Recycling’ bistår virksomheden Stena Recycling sine kunder i en rejse mod cirkulær økonomi. En af kunderne er Grundfos, der bruger Stena i designfasen af nye og bæredygtige produkter....

Solid energi på bæredygtig facon

Solid energi på bæredygtig facon

Solid energi på bæredygtig facon: Klimavenlig vindenergi skal være en investering Sponseret indhold af: Solid Windpower Da den danske virksomhed Solid Windpower sadlede om til bæredygtig vindenergi, skulle det også være en rentabel forretning – ikke bare for dem selv,...

Verdensmål integreret på havnen

Verdensmål integreret på havnen

Verdensmål integreret på havnen Sponseret indhold af: LINDØ Port Of Odense LINDØ port of ODENSE integrerer FN’s Verdensmål i havnens CSR-arbejde – blandt andet i forhold til uddannelse, miljø, sikkerhed og sundhed. Tekst: Forfatteren FN’s verdensmål kan være en del af...

Køge Havn gør den blå motorvej grønnere

Køge Havn gør den blå motorvej grønnere

Køge Havn gør den blå motorvej grønnere Sponseret indhold af: Skandinavisk Transportcenter Havneudvidelsen syd for hovedstadsområdet med et stort landareal, flere tusinde ekstra kajmeter og en ny multiterminal skal facilitere en grøn udvikling for alle sine kunder....

Data og teknologi omsætte verdensmål til virkelighed

Data og teknologi omsætte verdensmål til virkelighed

Hos IBM Danmark tror man på, at data og teknologi kan hjælpe virksomheder med at indfri FN’s verdensmål. Virksomheden udviklerog leverer IT-serviceydelser, software og hardware til hele verden. Foto: IBM Data og teknologi omsætte verdensmål til virkelighed Sponseret...

Nutidens teknologi skaber fremtidens løsninger

Nutidens teknologi skaber fremtidens løsninger

Nutidens teknologi skaber fremtidens løsninger Sponseret indhold af: KAMSTRUP Et af FN’s verdensmål er at sikre, at alle har adgang til vand og sanitet, og at dette forvaltes bæredygtigt. Teknologien spiller en stor rolle i forhold til at nå målet, og løsningerne...

Medarbejdertrivsel er drivkraften

Medarbejdertrivsel er drivkraften

Medarbejdertrivsel er drivkraften Sponseret indhold af: LINDAB Hos Lindab tror man på, at en afgørende drivkraft i virksomheden er høj trivsel, lavt sygefravær, udvikling og talentprogrammer. Tekst: Forfatteren Den grundlæggende holdning hos Lindab, som er leverandør...

Det handler om hele tiden at blive bedre

Det handler om hele tiden at blive bedre

Bringer know-how ud og hjem: Det handler om hele tiden at blive bedre Sponseret indhold af: Vandcenter Syd VandCenter Syd har sin kerneforretning på Fyn. Virksomheden tager også sin viden ud til gavn i resten af verden, og det kommer i sidste ende kunderne til gode....

Rent vand er en vigtig del af en bæredygtig fremtid

Rent vand er en vigtig del af en bæredygtig fremtid

Rent vand er en vigtig del af en bæredygtig fremtid Sponseret indhold af: KRÜGER Med FN’s verdensmål er der taget hul på nogle af verdens helt store udfordringer, og rent vand er en vigtig faktor i forhold til at nå flere af dem. Bæredygtig teknologi og innovation...

Godt byggeri skal på dagsordenen

Godt byggeri skal på dagsordenen

Godt byggeri skal på dagsordenen Sponseret indhold af: Danske Tegl Bæredygtige byer og lokalsamfund er et af FN’s Verdensmål, og det burde inspirere os til at tage vores bygninger alvorligt og sætte godt byggeri på den politiske dagsorden. Tekst: Forfatteren Der...

Sådan kan virksomheder bruge FN’s verdensmål

Sådan kan virksomheder bruge FN’s verdensmål

Sådan kan virksomheder bruge FN’s verdensmål Sponseret indhold af: Aarhus Universitet Verdensmålene har skabt et globalt sprog, som giver virksomheder mulighed for at tale direkte ind i fælles visioner med kunder, investorer og regeringer i hele verden. Men det er...