FN's Verdensmål

Kamstrups intelligente vandmåler kan være med til at optimere forsyningen, reducere spildet og forbedre energieffektiviteten. Fotos. Kamstrup

Nutidens teknologi skaber fremtidens løsninger

Sponseret indhold af: KAMSTRUP

15. oktober, 2018

Et af FN’s verdensmål er at sikre, at alle har adgang til vand og sanitet, og at dette forvaltes bæredygtigt. Teknologien spiller en stor rolle i forhold til at nå målet, og løsningerne findes allerede i dag.

Alle skal have adgang til rent vand og sanitet, og alle skal have adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi – sådan lyder FN’s verdensmål nummer 6 og 7. Teknologi og brugen af data kommer til at få en betydning for at nå disse mål. Heldigvis findes en del af teknologien allerede i dag. Den danske virksomhed Kamstrup leverer intelligente måleløsninger til forsyningsbranchen, der med intelligent brug af data kan optimere forsyningen, reducere spildet og forbedre energieffektiviteten. Virksomheden har blandt andet for kort tid siden lanceret nye analyseværktøjer, der lokaliserer tab af vand og fjernvarme i distributionen fra forsyningen ud til forbrugerne.

»Teknologien og løsningerne er klar, og med dem kan vi høste de lavt hængende frugter nu. Vi behøver ikke altid vente på fremtidsløsninger,« siger Kim Lehmann, der er administrerende direktør i Kamstrup.

Stort potentiale for at mindske spild

I Danmark er vi nede på et vandspild på 7,6 procent, hvilket er forholdsvist lavt i forhold til lande omkring os. Sverige har et vandspild på omkring 25 procent, og i Norge regner man med mellem 40 og 50 procent vandspild.

»Norge og Sverige har normalt adgang til store vandressourcer, men når man har så stort et spild, vil det på et tidspunkt blive et væsentligt problem. De har nu også et langt større fokus på at minimere spildet end tidligere, og med intelligente måleløsninger og data kan vi også hjælpe Sverige og Norge med at bidrage til opfyldelse af målene,« siger Kim Lehmann.

Et eksempel på, at teknologi og data har mindsket spild, er Skanderborg Forsyningsvirksomhed, der har reduceret energiforbruget med 15 procent på et af deres største værker. Det har de gjort ved at bruge teknologien til at skabe større viden og gennemsigtighed. Forud for investeringen i intelligente målere var Skanderborg Forsyningsvirksomhed afhængige af uregelmæssige og manuelle aflæsninger, hvilket gjorde de indsamlede data mangelfulde. Dermed havde forsyningen ikke den nødvendige viden om både forbrug, tryk og spild til at kunne optimere deres drift.

En hjælp i hverdagen

Kim Lehmann, direktør i Kamstrup, har selv oplevet, hvordan intelligente måleløsninger kan gøre en forskel i hverdagen som forbruger. Han fik et opkald fra Vandcenter Djurs, der i deres systemer kunne se, at der sandsynligvis var en lækage i hans sommerhus i Grenå. De kunne se et længerevarende, stabilt højt vandforbrug, der kan være tegn på en lækage – hvilket faktisk også viste sig at være tilfældet her. Vandcenter Djurs havde heldigvis mulighed for at sende en person ud og lukke for hovedafbryderen, men det var teknologien, der var i stand til at identificere fejlen.

»Jeg ville ikke være kommet ud i det sommerhus før 2-3 måneder senere. Det ville have betydet en stor ekstra regning for mig, og samfundet ville ikke have haft gavn af, at en masse vand var postet ud i mit sommerhus,« siger Kim Lehmann.

Kamstrup’s direktør er ikke den eneste, der har nydt godt af forsyningernes brug af den eksisterende teknologi for at undgå en unødvendig høj regning og begrænse vandspildet. På verdensplan har 5% af alle Kamstrups vandmålere alarmeret den lokale forsyning om en mulig lækage i 2017. I store tal svarer det til, at virksomhedens løsninger hvert år er med til at spare 12.600.000 m3 vand, der ellers ville have været spildt og til at spare forbrugerne for mere end 235 mio. kroner i unødvendigt høje regninger.

Energibesparelser bliver til økonomibesparelser

Ingen har glæde af spild – og slet ikke spild af knappe ressourcer som vand og energi. En analyse, gennemført af analysebureauet Ennova, viser, at investeringen i datanetværk inden for vand- og varmeforsyningen kommer 11-30 gange igen i form af potentielle besparelser ved at identificere f.eks. lækager og rørbrud. Baseret på samme undersøgelse, har Dansk Industri lavet en analyse, der vurderer, at digitalisering har potentiale til at spare op mod 10 milliarder kroner om året på tværs af landets vand- og varmeforsyning.

»Hvis vi har mod til at høste de lavt hængende frugter nu, så kan vi sikre innovationen i fremtiden, og vi kan skabe et grønt og
højeffektivt velfærdssamfund med sorte tal på bundlinjen,« siger Kim Lehmann.

Flere artikler

“Jeg er egentlig direktør for et SDG 6 & 13-selskab”

“Jeg er egentlig direktør for et SDG 6 & 13-selskab”

“Jeg er egentlig direktør for et SDG 6 & 13-selskab” Sponseret indhold af: Aarhus Universitet Grundfos har i mange år arbejdet bevidst med bæredygtighed som udgangspunkt for at skabe forretning, og med FN’s Verdensmål har selskabet fået en ny måde at italesætte deres...

»Verdensmål kan hjælpe erhvervslivet«

»Verdensmål kan hjælpe erhvervslivet«

»Verdensmål kan hjælpe erhvervslivet« Sponseret indhold af: Aarhus Universitet Da FN’s Verdensmål blev præsenteret i 2015, fik verdens nationer og virksomheder en fælles rettesnor for bæredygtighed. Men hvordan omsætter virksomhederne idealerne i verdensmålene til...

Gør verdensmål til forretning

Gør verdensmål til forretning

Gør verdensmål til forretning Sponseret indhold af: Stena Recycling Med ’Design for Recycling’ bistår virksomheden Stena Recycling sine kunder i en rejse mod cirkulær økonomi. En af kunderne er Grundfos, der bruger Stena i designfasen af nye og bæredygtige produkter....

Solid energi på bæredygtig facon

Solid energi på bæredygtig facon

Solid energi på bæredygtig facon: Klimavenlig vindenergi skal være en investering Sponseret indhold af: Solid Windpower Da den danske virksomhed Solid Windpower sadlede om til bæredygtig vindenergi, skulle det også være en rentabel forretning – ikke bare for dem selv,...

Verdensmål integreret på havnen

Verdensmål integreret på havnen

Verdensmål integreret på havnen Sponseret indhold af: LINDØ Port Of Odense LINDØ port of ODENSE integrerer FN’s Verdensmål i havnens CSR-arbejde – blandt andet i forhold til uddannelse, miljø, sikkerhed og sundhed. Tekst: Forfatteren FN’s verdensmål kan være en del af...

Køge Havn gør den blå motorvej grønnere

Køge Havn gør den blå motorvej grønnere

Køge Havn gør den blå motorvej grønnere Sponseret indhold af: Skandinavisk Transportcenter Havneudvidelsen syd for hovedstadsområdet med et stort landareal, flere tusinde ekstra kajmeter og en ny multiterminal skal facilitere en grøn udvikling for alle sine kunder....

Data og teknologi omsætte verdensmål til virkelighed

Data og teknologi omsætte verdensmål til virkelighed

Hos IBM Danmark tror man på, at data og teknologi kan hjælpe virksomheder med at indfri FN’s verdensmål. Virksomheden udviklerog leverer IT-serviceydelser, software og hardware til hele verden. Foto: IBM Data og teknologi omsætte verdensmål til virkelighed Sponseret...

Når social ansvarlighed og forretning går hånd i hånd

Når social ansvarlighed og forretning går hånd i hånd

Når social ansvarlighed og forretning går hånd i hånd Sponseret indhold af: Aarhus Universitet Med FN’s 17 Verdensmål stilles endnu højere krav til virksomheders samfundsansvar og arbejde med CSR, corporate social responsibility. Vi har spurgt fire af industriens...

Medarbejdertrivsel er drivkraften

Medarbejdertrivsel er drivkraften

Medarbejdertrivsel er drivkraften Sponseret indhold af: LINDAB Hos Lindab tror man på, at en afgørende drivkraft i virksomheden er høj trivsel, lavt sygefravær, udvikling og talentprogrammer. Tekst: Forfatteren Den grundlæggende holdning hos Lindab, som er leverandør...

Det handler om hele tiden at blive bedre

Det handler om hele tiden at blive bedre

Bringer know-how ud og hjem: Det handler om hele tiden at blive bedre Sponseret indhold af: Vandcenter Syd VandCenter Syd har sin kerneforretning på Fyn. Virksomheden tager også sin viden ud til gavn i resten af verden, og det kommer i sidste ende kunderne til gode....

Rent vand er en vigtig del af en bæredygtig fremtid

Rent vand er en vigtig del af en bæredygtig fremtid

Rent vand er en vigtig del af en bæredygtig fremtid Sponseret indhold af: KRÜGER Med FN’s verdensmål er der taget hul på nogle af verdens helt store udfordringer, og rent vand er en vigtig faktor i forhold til at nå flere af dem. Bæredygtig teknologi og innovation...

Godt byggeri skal på dagsordenen

Godt byggeri skal på dagsordenen

Godt byggeri skal på dagsordenen Sponseret indhold af: Danske Tegl Bæredygtige byer og lokalsamfund er et af FN’s Verdensmål, og det burde inspirere os til at tage vores bygninger alvorligt og sætte godt byggeri på den politiske dagsorden. Tekst: Forfatteren Der...

Sådan kan virksomheder bruge FN’s verdensmål

Sådan kan virksomheder bruge FN’s verdensmål

Sådan kan virksomheder bruge FN’s verdensmål Sponseret indhold af: Aarhus Universitet Verdensmålene har skabt et globalt sprog, som giver virksomheder mulighed for at tale direkte ind i fælles visioner med kunder, investorer og regeringer i hele verden. Men det er...