FN's Verdensmål

Adgang til rent vand spiller en væsentlig rolle for at styrke folkesundheden, afskaffe fattigdom og stoppe sult. Foto: Krüger

Rent vand er en vigtig del af en bæredygtig fremtid

Sponseret indhold af: KRÜGER

15. oktober, 2018

Med FN’s verdensmål er der taget hul på nogle af verdens helt store udfordringer, og rent vand er en vigtig faktor i forhold til at nå flere af dem. Bæredygtig teknologi og innovation kommer til at spille en vigtig rolle.

FN’s verdensmål er for alvor blevet en del af den offentlige debat, og rent vand og sanitet er med som selvstændigt mål. Adgangen til rent vand spiller desuden en væsentlig rolle for, at flere af de andre mål kan nås – for eksempel at styrke folkesundheden, afskaffe fattigdom og stoppe sult. Anne Abraham er HR- og kommunikationsdirektør i miljøvirksomheden Krüger, der bla. udvikler grønne teknologier og løsninger til vandbehandling. Virksomheden deltager i projektet ’Fra Filantropi til Forretning’ for at sætte ekstra fokus på, at vi alle skal tænke i en større sammenhæng og bidrage til opfyldelsen af FN’s verdensmål.

» For Krüger er bæredygtighed en forankret del af forretningsgrundlaget. Vi tror på, at bæredygtig vækst kan gå hånd i hånd med tiltag, der gør jorden til et bedre sted at leve,« siger Anne Abraham.

Markeder over hele verden efterspørger nye holdbare løsninger på de forskellige vandrelaterede udfordringer, der findes lokalt. Krüger arbejder med vandprojekter i hele verden, og forventningen er, at de internationale aktiviteter vil være stigende i de kommende år.

»Det kan understøttes ved, at vi i Danmark fokuserer på at udvikle og demonstrere nye teknologier, som bidrager til en bæredygtig udvikling. Mange internationale kunder vil kun tale med dem, der er længst fremme, så vi skal være forrest i Danmark. Det kommer vi kun ved at satse på udvikling og innovation,« Anne Abraham.

Udfordringer findes også i Danmark

Selvom Danmark er et foregangsland inden for rent vand, er der stadig udfordringer. En af dem er mikroplast i regnvand, der stammer fra afslidning af bildæk, og en anden er medicinrester i spildevand. 96 procent af medicinforbruget vurderer man stammer fra private hjem, så det er også primært herfra, medicinresterne kommer. Igennem den seneste tid har vi også haft udfordringer med, at man finder rester af sprøjtemidler i grundvandet.

»Det er udfordringer, vi kan være med til at løse, og det har eksportpotentiale, da der er behov for håndtering af tilsvarende problemer internationalt,« siger Anne Abraham.

Fremover vil verdensmålene være vigtige pejlemærker for Krüger. Det gælder, når der i tætte partnerskaber udvikles nye løsninger, som kan komme i spil i forhold til de udfordringer, vi har i Danmark eller i udlandet – men også når der investeres i nye forretningsområder som eksempelvis landbaseret fiskeopdræt, hvor belastningen af det omgivende miljø reduceres til et minimum. Eller når der testes nye metoder til at oprense gamle forureninger, som eksempelvis kviksølv- og pesticidforureningen ved Høfde 42.

Virksomhedens medarbejdere opfordres også til at bidrage og deltage i forankringen af arbejdet med FN’s verdensmål ud fra mottoet: »Vi skal alle spørge os selv om, hvad vi kan gøre MINDRE og MERE af.«

Ifølge Anne Abraham har en række grønne ambassadører meldt sig på banen, og flere initiativer er ved at blive indarbejdet i dagligdagen.

»Vi oplever et stort engagement og medarbejderne fortæller ofte, hvor vigtigt det er – når arbejdet bidrager til noget større,« siger hun.

Udvalgte projekter:

Bæredygtigt fiskeopdræt på land
I Danmark, Schweiz og Norge har Krüger leveret komplette anlæg, der sørger for, at vandet renses og vækstbetingelserne for fiskene er optimale. Der opdrættes eks. kingfish og laks på land, og interessen herfor er stor internationalt.

Fremtidssikrede vandværker i Grønland
Krüger leverer robuste vandværker til Grønlandske bygder. Værkerne er specialdesignet til at klare variationer på eks. mængden af organisk materiale. Hermed sikres de lokale en god og stabil forsyning af sikkert og rent drikkevand.

Folkesundheden styrkes i Zambia
Mindre vandspild og færre oversvømmelser til gavn for folkesundheden. Det er perspektiverne, når Krüger renoverer vandværker og renseanlæg i Zambia med støtte fra DANIDA. Projektet gennemføres med lokale partnere og gavner derfor også den lokale beskæftigelse.

Digitale løsninger sikreroptimal ressourceudnyttelse
Intelligente styringsløsninger minimerer oversvømmelser ved kraftige regnskyl og mindsker anvendelsen af energi og kemikalier i vandbehandlingen. Flere steder går man skridtet videre og optimerer elforbruget, så det spiller sammen med anvendelse af andre grønne energiformer.

Flere artikler

“Jeg er egentlig direktør for et SDG 6 & 13-selskab”

“Jeg er egentlig direktør for et SDG 6 & 13-selskab”

“Jeg er egentlig direktør for et SDG 6 & 13-selskab” Sponseret indhold af: Aarhus Universitet Grundfos har i mange år arbejdet bevidst med bæredygtighed som udgangspunkt for at skabe forretning, og med FN’s Verdensmål har selskabet fået en ny måde at italesætte deres...

»Verdensmål kan hjælpe erhvervslivet«

»Verdensmål kan hjælpe erhvervslivet«

»Verdensmål kan hjælpe erhvervslivet« Sponseret indhold af: Aarhus Universitet Da FN’s Verdensmål blev præsenteret i 2015, fik verdens nationer og virksomheder en fælles rettesnor for bæredygtighed. Men hvordan omsætter virksomhederne idealerne i verdensmålene til...

Gør verdensmål til forretning

Gør verdensmål til forretning

Gør verdensmål til forretning Sponseret indhold af: Stena Recycling Med ’Design for Recycling’ bistår virksomheden Stena Recycling sine kunder i en rejse mod cirkulær økonomi. En af kunderne er Grundfos, der bruger Stena i designfasen af nye og bæredygtige produkter....

Solid energi på bæredygtig facon

Solid energi på bæredygtig facon

Solid energi på bæredygtig facon: Klimavenlig vindenergi skal være en investering Sponseret indhold af: Solid Windpower Da den danske virksomhed Solid Windpower sadlede om til bæredygtig vindenergi, skulle det også være en rentabel forretning – ikke bare for dem selv,...

Verdensmål integreret på havnen

Verdensmål integreret på havnen

Verdensmål integreret på havnen Sponseret indhold af: LINDØ Port Of Odense LINDØ port of ODENSE integrerer FN’s Verdensmål i havnens CSR-arbejde – blandt andet i forhold til uddannelse, miljø, sikkerhed og sundhed. Tekst: Forfatteren FN’s verdensmål kan være en del af...

Køge Havn gør den blå motorvej grønnere

Køge Havn gør den blå motorvej grønnere

Køge Havn gør den blå motorvej grønnere Sponseret indhold af: Skandinavisk Transportcenter Havneudvidelsen syd for hovedstadsområdet med et stort landareal, flere tusinde ekstra kajmeter og en ny multiterminal skal facilitere en grøn udvikling for alle sine kunder....

Data og teknologi omsætte verdensmål til virkelighed

Data og teknologi omsætte verdensmål til virkelighed

Hos IBM Danmark tror man på, at data og teknologi kan hjælpe virksomheder med at indfri FN’s verdensmål. Virksomheden udviklerog leverer IT-serviceydelser, software og hardware til hele verden. Foto: IBM Data og teknologi omsætte verdensmål til virkelighed Sponseret...

Nutidens teknologi skaber fremtidens løsninger

Nutidens teknologi skaber fremtidens løsninger

Nutidens teknologi skaber fremtidens løsninger Sponseret indhold af: KAMSTRUP Et af FN’s verdensmål er at sikre, at alle har adgang til vand og sanitet, og at dette forvaltes bæredygtigt. Teknologien spiller en stor rolle i forhold til at nå målet, og løsningerne...

Når social ansvarlighed og forretning går hånd i hånd

Når social ansvarlighed og forretning går hånd i hånd

Når social ansvarlighed og forretning går hånd i hånd Sponseret indhold af: Aarhus Universitet Med FN’s 17 Verdensmål stilles endnu højere krav til virksomheders samfundsansvar og arbejde med CSR, corporate social responsibility. Vi har spurgt fire af industriens...

Medarbejdertrivsel er drivkraften

Medarbejdertrivsel er drivkraften

Medarbejdertrivsel er drivkraften Sponseret indhold af: LINDAB Hos Lindab tror man på, at en afgørende drivkraft i virksomheden er høj trivsel, lavt sygefravær, udvikling og talentprogrammer. Tekst: Forfatteren Den grundlæggende holdning hos Lindab, som er leverandør...

Det handler om hele tiden at blive bedre

Det handler om hele tiden at blive bedre

Bringer know-how ud og hjem: Det handler om hele tiden at blive bedre Sponseret indhold af: Vandcenter Syd VandCenter Syd har sin kerneforretning på Fyn. Virksomheden tager også sin viden ud til gavn i resten af verden, og det kommer i sidste ende kunderne til gode....

Godt byggeri skal på dagsordenen

Godt byggeri skal på dagsordenen

Godt byggeri skal på dagsordenen Sponseret indhold af: Danske Tegl Bæredygtige byer og lokalsamfund er et af FN’s Verdensmål, og det burde inspirere os til at tage vores bygninger alvorligt og sætte godt byggeri på den politiske dagsorden. Tekst: Forfatteren Der...

Sådan kan virksomheder bruge FN’s verdensmål

Sådan kan virksomheder bruge FN’s verdensmål

Sådan kan virksomheder bruge FN’s verdensmål Sponseret indhold af: Aarhus Universitet Verdensmålene har skabt et globalt sprog, som giver virksomheder mulighed for at tale direkte ind i fælles visioner med kunder, investorer og regeringer i hele verden. Men det er...