FN's Verdensmål

Den prisvindende universitetsbygning i Kolding danner rammen for det erhvervsøkonomiske Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse, der er et samfundsvidenskabeligt institut ved Syddansk Universitet. Foto: SDU

SDU bringer bæredygtighed og innovative samfundsløsninger i samspil

Sponseret indhold af: SDU

15. oktober, 2018

På Syddansk Universitet fokuserer Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse på tværfagligheden gennem samarbejder med både det offentlige og det private for at skabe nye innovationer, der gavner samfundet og løser velfærdsudfordringer.
Metoden falder helt i tråd med ét af FN’s verdensmål om at fremme partnerskaber og skabe bæredygtig udvikling.

På Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse (IER) er der en lang forskningstradition inden for blandt andet entreprenørskab, business-to-business marketing, supply chain management og innovation. IER sigter efter høj forskningskvalitet og dyb faglig indsigt i samarbejde med nationale og internationale forskningsmiljøer. Det er viden herfra, som gennemsyrer forskningsprojekter, uddannelser og vidensformidling ved instituttet.

IER samarbejder meget med virksomheder og offentlige organisationer, da det styrker kvaliteten og relevansen af forskning, uddannelse og formidling – især når det gælder innovative løsninger på samfundets problematikker.

I OPI LDL-projektet samarbejder og idéudvikler private virksomheder med en række kommuner om at finde bæredygtige løsninger på velfærdsområdet. Foto: Emilia Cantoni

I mange år har instituttet arbejdet tæt sammen med private og offentlige virksomheder og institutioner om at samskabe fremtidens samfund. Sådan lyder det fra Ann Højbjerg Clarke, institutleder for IER.

»Vores forskning skal skabe resultater for både erhvervslivet og samfundet. Det sikrer vi ved at tage udgangspunkt i konkrete problemstillinger og adressere dem i fællesskab med de rette aktører. Ofte nøjes vi ikke kun med at finde løsninger til problemerne, vi deltager også i implementeringen af løsningerne.

Vores fokus på tværfaglighed er særdeles værdifuld i en verden med komplekse problemstillinger, som ikke er afgrænset til bestemte brancher og samfundssektorer,« lyder det fra Ann Højbjerg Clarke.

Hos IER handler det om at styrke samfundet ved at arbejde med de nuværende aktører, men også om at videregive kompetencerne til de unge og andre aktører, som senere vil overtage ansvaret.

»Vores fokus på efter- og videreuddannelse vidner især om vores store interesse i at styrke beslutningskompetencen i dansk erhvervsliv. Vi bidrager til MBA-uddannelser og HD-uddannelser, men i stigende grad udbyder vi også skræddersyede kurser målrettet bestemte virksomheder og brancher. Vi vil tæt på virksomhederne, det offentlige og dets udfordringer,« siger Ann Højbjerg Clarke.

Affald, indeklima og demens

Et af de mange forskningsprojekter ved instituttet er Offentlig-Privat Innovation (OPI) Living Design Lab (LDL), som specifikt er målrettet mod velfærdsudfordringer.

OPI LDL er et tværsektorielt samarbejde mellem blandt andre Kolding, Billund og Haderslev Kommune, borgere i kommunerne, og en række private virksomheder, hvor der fokuseres på fire specifikke udfordringer; affald i det offentlige rum, indeklima i folkeskolen, det private hjem som arbejdsplads og det demensvenlige samfund (se www.livingdesignlab.dk).

»Vi ved fra vores forskning, at den viden, de forskellige parter sidder inde med, er nødvendig for at kunne løse de samfundsproblemer, som OPI LDL-projektet gerne vil løse,« forklarer Majbritt Rostgaard Evald, lektor ved institut for Entreprenørskab og Relationsledelse og projektleder på OPI LDL.

Ifølge projektlederen begår virksomheder eller offentlige organisationer ofte den fejl kun at fokusere på én side af problemet – og det løser sjældent de komplekse samfunsproblemer. I eksempelvis projektet om et bedre indeklima i folkeskolen gør IER det anderledes:

»Her er det både forskellige teknologier i samspil med det adfærdsmæssige, vi arbejder med. Indeklima kan ikke bare forstås snævert som bedre luft skabt via et nyt ventilationsanlæg. For os dækker indeklima også over lys, lyd, temperatur, indretning og adfærd. Den nye forskning viser nemlig, at indeklima ofte er båret af det enkelte individs oplevelser,« forklarer Majbritt Rostgaard Evald.

Indeklimaet i folkeskolen har for OPI-projektet været vigtigt, da det har stor betydning for børns trivsel og læring. Samtidig har projektet bragt virksomheder med diverse kompetencer på tværs af brancher sammen med flere forvaltninger i Kolding, Haderslev og Billund Kommune, for i samarbejde at løse problemet med indeklima helhedsorienteret.

»Vi bruger samarbejdet mellem de eksterne aktører – offentlige såvel som private – til at kvalificere innovationsprocessen og de løsninger, der skabes. Pointen er, at når vi samskaber, får vi belyst udfordringerne fra mange forskellige vinkler, som man måske normalt ikke ville, hvis kun en person sad med ansvaret,« lyder det fra Majbritt Rostgaard Evald.

»Samtidig løser vi som forskere ikke kun problemer, vi forsker også i, hvordan virksomheder udvikler deres koncepter og dets forretningspotentiale over tid via samspillet med det offentlige,« oplyser hun.

Syddansk Universitets OPI-projekt falder ind under FN’s verdensmål nummer 17 om at fremme partnerskaber mellem det offentlige og private til at skabe en bæredygtig udvikling. FN’s verdensmål er helt centrale pejlemærker, og det er derfor i løsningen af de komplekse udfordringer, vi har til fælles i samfundet, at Majbritt Rostgaard Evald og Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse finder sin inspiration.

Flere artikler

“Jeg er egentlig direktør for et SDG 6 & 13-selskab”

“Jeg er egentlig direktør for et SDG 6 & 13-selskab”

“Jeg er egentlig direktør for et SDG 6 & 13-selskab” Sponseret indhold af: Aarhus Universitet Grundfos har i mange år arbejdet bevidst med bæredygtighed som udgangspunkt for at skabe forretning, og med FN’s Verdensmål har selskabet fået en ny måde at italesætte deres...

»Verdensmål kan hjælpe erhvervslivet«

»Verdensmål kan hjælpe erhvervslivet«

»Verdensmål kan hjælpe erhvervslivet« Sponseret indhold af: Aarhus Universitet Da FN’s Verdensmål blev præsenteret i 2015, fik verdens nationer og virksomheder en fælles rettesnor for bæredygtighed. Men hvordan omsætter virksomhederne idealerne i verdensmålene til...

Gør verdensmål til forretning

Gør verdensmål til forretning

Gør verdensmål til forretning Sponseret indhold af: Stena Recycling Med ’Design for Recycling’ bistår virksomheden Stena Recycling sine kunder i en rejse mod cirkulær økonomi. En af kunderne er Grundfos, der bruger Stena i designfasen af nye og bæredygtige produkter....

Solid energi på bæredygtig facon

Solid energi på bæredygtig facon

Solid energi på bæredygtig facon: Klimavenlig vindenergi skal være en investering Sponseret indhold af: Solid Windpower Da den danske virksomhed Solid Windpower sadlede om til bæredygtig vindenergi, skulle det også være en rentabel forretning – ikke bare for dem selv,...

Verdensmål integreret på havnen

Verdensmål integreret på havnen

Verdensmål integreret på havnen Sponseret indhold af: LINDØ Port Of Odense LINDØ port of ODENSE integrerer FN’s Verdensmål i havnens CSR-arbejde – blandt andet i forhold til uddannelse, miljø, sikkerhed og sundhed. Tekst: Forfatteren FN’s verdensmål kan være en del af...

Køge Havn gør den blå motorvej grønnere

Køge Havn gør den blå motorvej grønnere

Køge Havn gør den blå motorvej grønnere Sponseret indhold af: Skandinavisk Transportcenter Havneudvidelsen syd for hovedstadsområdet med et stort landareal, flere tusinde ekstra kajmeter og en ny multiterminal skal facilitere en grøn udvikling for alle sine kunder....

Data og teknologi omsætte verdensmål til virkelighed

Data og teknologi omsætte verdensmål til virkelighed

Hos IBM Danmark tror man på, at data og teknologi kan hjælpe virksomheder med at indfri FN’s verdensmål. Virksomheden udviklerog leverer IT-serviceydelser, software og hardware til hele verden. Foto: IBM Data og teknologi omsætte verdensmål til virkelighed Sponseret...

Nutidens teknologi skaber fremtidens løsninger

Nutidens teknologi skaber fremtidens løsninger

Nutidens teknologi skaber fremtidens løsninger Sponseret indhold af: KAMSTRUP Et af FN’s verdensmål er at sikre, at alle har adgang til vand og sanitet, og at dette forvaltes bæredygtigt. Teknologien spiller en stor rolle i forhold til at nå målet, og løsningerne...

Når social ansvarlighed og forretning går hånd i hånd

Når social ansvarlighed og forretning går hånd i hånd

Når social ansvarlighed og forretning går hånd i hånd Sponseret indhold af: Aarhus Universitet Med FN’s 17 Verdensmål stilles endnu højere krav til virksomheders samfundsansvar og arbejde med CSR, corporate social responsibility. Vi har spurgt fire af industriens...

Medarbejdertrivsel er drivkraften

Medarbejdertrivsel er drivkraften

Medarbejdertrivsel er drivkraften Sponseret indhold af: LINDAB Hos Lindab tror man på, at en afgørende drivkraft i virksomheden er høj trivsel, lavt sygefravær, udvikling og talentprogrammer. Tekst: Forfatteren Den grundlæggende holdning hos Lindab, som er leverandør...

Det handler om hele tiden at blive bedre

Det handler om hele tiden at blive bedre

Bringer know-how ud og hjem: Det handler om hele tiden at blive bedre Sponseret indhold af: Vandcenter Syd VandCenter Syd har sin kerneforretning på Fyn. Virksomheden tager også sin viden ud til gavn i resten af verden, og det kommer i sidste ende kunderne til gode....

Rent vand er en vigtig del af en bæredygtig fremtid

Rent vand er en vigtig del af en bæredygtig fremtid

Rent vand er en vigtig del af en bæredygtig fremtid Sponseret indhold af: KRÜGER Med FN’s verdensmål er der taget hul på nogle af verdens helt store udfordringer, og rent vand er en vigtig faktor i forhold til at nå flere af dem. Bæredygtig teknologi og innovation...

Godt byggeri skal på dagsordenen

Godt byggeri skal på dagsordenen

Godt byggeri skal på dagsordenen Sponseret indhold af: Danske Tegl Bæredygtige byer og lokalsamfund er et af FN’s Verdensmål, og det burde inspirere os til at tage vores bygninger alvorligt og sætte godt byggeri på den politiske dagsorden. Tekst: Forfatteren Der...

Sådan kan virksomheder bruge FN’s verdensmål

Sådan kan virksomheder bruge FN’s verdensmål

Sådan kan virksomheder bruge FN’s verdensmål Sponseret indhold af: Aarhus Universitet Verdensmålene har skabt et globalt sprog, som giver virksomheder mulighed for at tale direkte ind i fælles visioner med kunder, investorer og regeringer i hele verden. Men det er...