FN's Verdensmål

Mads Lebech, adm. direktør i Industriens Fond, ved lanceringen af SDG Accelerator hos UNDP i København. Foto: Valdemar Satoshi Rojle Christensen

Verdensmålene som en del af strategien

15. oktober, 2018

FN’s 17 verdensmål forventes at påvirke det globale erhvervsliv markant i mange år frem, og det skal gøres til en styrkeposition for danske virksomheder. Sådan lyder det fra Industriens Fond, der har sat verdensmålene ind i sin egen strategi.

Adm. direktør i Industriens Fond, Mads Lebech Foto: Industriens Fond

Med vedtagelsen af FN’s verdensmål er der skabt en fælles referenceramme og et globalt sprog til samtale om bæredygtighed. Vedtagelsen må forventes at ændre verden og den globale efterspørgsel radikalt, og det skal Danmark og dansk erhvervsliv gribe mulighederne ved.

»Bæredygtighed er et kendt begreb i danskernes bevidsthed, og danske virksomheder har længe arbejdet med bæredygtige løsninger. Både i forhold til optimering af interne processer med henblik på begrænset ressourceforbrug, men også med relation til de produkter og services, som udbydes. Det kunne være løsninger inden for vand, energi eller fødevarer. Danske virksomheder er gode indenfor den slags sektorer, og den styrkeposition skal udnyttes. Men de bæredygtige udviklingsmål er så meget mere end det,« siger Mads Lebech, der er adm. direktør hos Industriens Fond, og fortsætter:

»Det handler således om grundlæggende at indtænke verdensmålene, så de bliver en fast del af forretningen. Både strategisk, gennem nye partnerskaber og selvfølgelig også på det operationelle niveau. Det er ikke let at konkretisere, men efterhånden ser vi heldigvis flere gode eksempler rundt omkring i dansk erhvervsliv.«

Industriens Fond arbejder med at fremme danske virksomheders konkurrenceevne, og det er blandt andet gjort gennem initiativer, der tager udgangspunkt i verdensmålene.

»Virksomhederne kan bruge verdensmålene som ledetråd og innovationsdriver. Netop den slags ambitioner – altså at skabe nye produkter og nye løsninger med relation til verdensmålene – er omdrejningspunktet i nogle af de projekter, som Industriens Fond har støttet i den seneste tid. For at opnå de bedst mulige resultater er Fonden gået sammen med nogle af de mest relevante aktører på området for at etablere nogle forandringsskabende projekter. Dels projektet Fra Filantropi til Forretning, dels projektet SDG Accelerator,« siger Mads Lebech og henviser dermed til projektpartnerne i erhvervsorganisationen Dansk Industri og FN’s repræsentation i Danmark, UNDP Nordic.

Ud over projekterne Fra Filantropi til Forretning og SDG Accelerator har Industriens Fond gennem en årrække beskæftiget sig med projekter, der har hjulpet danske virksomheder med at udvikle og afsætte bæredygtige løsninger i Nordamerika, Afrika og Asien. Det har især handlet om cleantech, men også om eksempelvis uddannelse og sundhed. Og der er god grund til at tro, at Fondens arbejde med de bæredygtige udviklingsmål ikke stopper her.

»Industriens Fonds bestyrelse vedtog tidligere i år en ny strategi for Fondens virke. Den indeholder blandt andet en skærpet mission og fem fokusområder. Men som noget helt nyt har også verdensmålene fået en markant plads i strategien, og herved ønsker Fonden at sende et tydeligt signal til omverdenen,« siger fondsdirektøren og kommer med en slet skjult opfordring:

»Vi ser meget gerne, at nye projekt-idéer på området finder vej til Fondens ansøgningsskema, og jeg forventer også, at Fondens sekretariat selv kommer til at udforme nye initiativer på området i samarbejde med forskellige relevante aktører. Senest har Fonden for eksempel indgået et samarbejde med Dansk Selskab for Virksomhedsledelse om at gøre verdensmålene til årstema på VL-møder i både Danmark og i udlandet, samt – ikke mindst – som hovedemne på foreningens næste VL-Døgn.«

Industriens Fonds nye strategi

Tidligere på året vedtog Industriens Fond en ny strategi. Den indeholder en skærpet mission og fem nye fokusområder. Tydeligt i strategien står også FN’s 17 verdensmål.

Læs om den nye strategi på: www.industriensfond.dk/NyStrategi

Flere artikler

“Jeg er egentlig direktør for et SDG 6 & 13-selskab”

“Jeg er egentlig direktør for et SDG 6 & 13-selskab”

“Jeg er egentlig direktør for et SDG 6 & 13-selskab” Sponseret indhold af: Aarhus Universitet Grundfos har i mange år arbejdet bevidst med bæredygtighed som udgangspunkt for at skabe forretning, og med FN’s Verdensmål har selskabet fået en ny måde at italesætte deres...

»Verdensmål kan hjælpe erhvervslivet«

»Verdensmål kan hjælpe erhvervslivet«

»Verdensmål kan hjælpe erhvervslivet« Sponseret indhold af: Aarhus Universitet Da FN’s Verdensmål blev præsenteret i 2015, fik verdens nationer og virksomheder en fælles rettesnor for bæredygtighed. Men hvordan omsætter virksomhederne idealerne i verdensmålene til...

Gør verdensmål til forretning

Gør verdensmål til forretning

Gør verdensmål til forretning Sponseret indhold af: Stena Recycling Med ’Design for Recycling’ bistår virksomheden Stena Recycling sine kunder i en rejse mod cirkulær økonomi. En af kunderne er Grundfos, der bruger Stena i designfasen af nye og bæredygtige produkter....

Solid energi på bæredygtig facon

Solid energi på bæredygtig facon

Solid energi på bæredygtig facon: Klimavenlig vindenergi skal være en investering Sponseret indhold af: Solid Windpower Da den danske virksomhed Solid Windpower sadlede om til bæredygtig vindenergi, skulle det også være en rentabel forretning – ikke bare for dem selv,...

Verdensmål integreret på havnen

Verdensmål integreret på havnen

Verdensmål integreret på havnen Sponseret indhold af: LINDØ Port Of Odense LINDØ port of ODENSE integrerer FN’s Verdensmål i havnens CSR-arbejde – blandt andet i forhold til uddannelse, miljø, sikkerhed og sundhed. Tekst: Forfatteren FN’s verdensmål kan være en del af...

Køge Havn gør den blå motorvej grønnere

Køge Havn gør den blå motorvej grønnere

Køge Havn gør den blå motorvej grønnere Sponseret indhold af: Skandinavisk Transportcenter Havneudvidelsen syd for hovedstadsområdet med et stort landareal, flere tusinde ekstra kajmeter og en ny multiterminal skal facilitere en grøn udvikling for alle sine kunder....

Data og teknologi omsætte verdensmål til virkelighed

Data og teknologi omsætte verdensmål til virkelighed

Hos IBM Danmark tror man på, at data og teknologi kan hjælpe virksomheder med at indfri FN’s verdensmål. Virksomheden udviklerog leverer IT-serviceydelser, software og hardware til hele verden. Foto: IBM Data og teknologi omsætte verdensmål til virkelighed Sponseret...

Nutidens teknologi skaber fremtidens løsninger

Nutidens teknologi skaber fremtidens løsninger

Nutidens teknologi skaber fremtidens løsninger Sponseret indhold af: KAMSTRUP Et af FN’s verdensmål er at sikre, at alle har adgang til vand og sanitet, og at dette forvaltes bæredygtigt. Teknologien spiller en stor rolle i forhold til at nå målet, og løsningerne...

Når social ansvarlighed og forretning går hånd i hånd

Når social ansvarlighed og forretning går hånd i hånd

Når social ansvarlighed og forretning går hånd i hånd Sponseret indhold af: Aarhus Universitet Med FN’s 17 Verdensmål stilles endnu højere krav til virksomheders samfundsansvar og arbejde med CSR, corporate social responsibility. Vi har spurgt fire af industriens...

Medarbejdertrivsel er drivkraften

Medarbejdertrivsel er drivkraften

Medarbejdertrivsel er drivkraften Sponseret indhold af: LINDAB Hos Lindab tror man på, at en afgørende drivkraft i virksomheden er høj trivsel, lavt sygefravær, udvikling og talentprogrammer. Tekst: Forfatteren Den grundlæggende holdning hos Lindab, som er leverandør...

Det handler om hele tiden at blive bedre

Det handler om hele tiden at blive bedre

Bringer know-how ud og hjem: Det handler om hele tiden at blive bedre Sponseret indhold af: Vandcenter Syd VandCenter Syd har sin kerneforretning på Fyn. Virksomheden tager også sin viden ud til gavn i resten af verden, og det kommer i sidste ende kunderne til gode....

Rent vand er en vigtig del af en bæredygtig fremtid

Rent vand er en vigtig del af en bæredygtig fremtid

Rent vand er en vigtig del af en bæredygtig fremtid Sponseret indhold af: KRÜGER Med FN’s verdensmål er der taget hul på nogle af verdens helt store udfordringer, og rent vand er en vigtig faktor i forhold til at nå flere af dem. Bæredygtig teknologi og innovation...

Godt byggeri skal på dagsordenen

Godt byggeri skal på dagsordenen

Godt byggeri skal på dagsordenen Sponseret indhold af: Danske Tegl Bæredygtige byer og lokalsamfund er et af FN’s Verdensmål, og det burde inspirere os til at tage vores bygninger alvorligt og sætte godt byggeri på den politiske dagsorden. Tekst: Forfatteren Der...